Inspiratie

‘Vronesteyn is huis van de opleiding en huis van de roeping’

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 10 november 2023

Foto’s: Bisdom Rotterdam

Ontmoeting op Vronesteyn in de Nationale Roepingenweek

Op 7 november, hoogfeest van de H. Willibrord, kwamen bisschop Van den Hende en rector Broeders en ambassadeurs van Vronesteyn samen in het kader van de Nationale Roepingenweek. Ook was priesterstudent Alex Rohe aanwezig die later tijdens deze avond over zijn ervaring zou vertellen als deelnemer aan het ‘Kom en zie-jaar’. Om meer informatie te geven over het jaar was ook spirituaal Smith aanwezig.

De ontmoeting begint met een eucharistieviering in de huiskapel van Vronesteyn. Rector Walter Broeders heet iedereen welkom. De ambassadeurs hebben enkele introducees mee uitgenodigd. “Vandaag vieren we het hoogfeest van Willibrord”, zegt de rector. “Hij kwam vanuit Engeland naar ons toe met een aantal van zijn medebroeders om het evangelie te verkondigen in onze streken. Wij leven in een totaal andere tijd. Maar ook nu is geloven niet vanzelfsprekend en de missionaire opdracht is niet afgenomen. Zoals Willibrord het evangelie gebracht heeft en de mensen verteld heeft van de liefde van God voor iedere mens, mogen ook wij God in onze tijd verkondigen met daden en met woorden en helpen we mensen hun roeping in deze tijd te onderzoeken.”

De ontmoeting begon met een eucharistieviering in de huiskapel van Vronesteyn.

In de homilie zegt de bisschop: “Zoals Willibrord geroepen werd en zijn leven in dienst stelde van de Heer, zo mogen wij ook weten dat ons leven in dienst van de Heer pas mogelijk is als we zijn roepstem verstaan. Christen zijn, leerling van Jezus zijn, vraagt om je roeping aan te nemen. Het is niet zo dat roeping iets extra’s is dat erbij komt. Nee, het is essentieel wanneer je als lid van de Kerk leerling van Jezus bent, dat je ook een roeping ontvangen hebt. Dat geldt niet alleen voor priesters en diakens, maar voor alle christengelovigen die als leden van de Kerk hun leven in dienst stellen van de Heer op vele manieren. Deze Nationale Roepingenweek, die is verbonden met de heilige missionaris Willibrord, is voor ons een week om na te denken over het gewijde ambt van priester en diaken, dat we niet los kunnen maken van de Kerk als gemeenschap van geroepenen waarin we allemaal een opdracht en taak te vervullen hebben.”

Bij de ontmoeting na de eucharistieviering heeft rector Broeders gebedsprentjes beschikbaar met een gebed om roepingen dat samen wordt gebeden. Ook deelt hij het noveengebed uit dat op Vronesteyn wordt gebeden gedurende negen dagen voorafgaand aan de priesterwijding van Arno Aardoom. Vronesteyn bidt altijd een noveen ter voorbereiding op de wijdingen. De ambassadeurs, en via hen parochianen, zijn uitgenodigd om zich bij dit gebed aan te sluiten. Arno Aardoom wordt op zaterdag 18 november door bisschop Van den Hende priester gewijd tijdens een plechtige eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal.

Rector Broeders.

Bisschop Van den Hende spreekt daarna met de ambassadeurs over Vronesteyn als huis van de opleiding en huis van de roeping, waar mensen terecht kunnen om over hun roeping te spreken. Ze kunnen bij de rector binnenlopen om erover in gesprek te gaan en zich bij hem ook aanmelden voor het ‘Kom en zie-jaar’. Dit jaar van onderscheiding wordt nu voor de tweede keer aangeboden en er nemen zes mannen aan deel.

Spirituaal Jeroen Smith vertelt over de opzet van het ‘Kom en zie-jaar’. “Het is een traject voor mannen tussen de 18 en 45. In die leeftijdsperiode zijn er heel wat bezig met de vraag naar hun toekomst en dus ook met de vraag van hun roeping. Wat we dan vaak horen, is dat mensen op eigen houtje gaan zoeken. Ze gaan her en der praten en zoeken via internet. Dat kan allemaal zeker helpen, maar het is ook mooi om een aanbod te hebben van een traject. Dat is wat ‘Kom en zie’ te bieden heeft. Het is een traject met vaste momenten voor gebed en uitwisseling en begeleiding”, zegt hij. “We vragen daarbij nog twee dingen. Dat de deelnemers in het jaar niet ineens grote stappen gaan zetten en dat zij het traject helemaal afmaken om aan God de gelegenheid te geven echt zijn stem te laten klinken. Het andere dat we vragen is om buiten de avonden, de gesprekken met hun begeleider en het wekelijkse uur van gebed niet met hun roeping bezig te zijn. Dat geeft rust en focus.”

De avonden van ‘Kom en zie’ op Vronesteyn beginnen met de vespers en samen eten. Het jaar heeft een opbouw waarbij eerst stil wordt gestaan bij algemene vragen rond roeping: hoe kun je weten dat God roept? Daarna wordt gesproken over het priesterschap, diaconaat, religieuze leven en het huwelijk. “We zeggen niet: als je in september begint dan weet je het in mei. Nee, het is Gods ritme. En we zien heel duidelijk, naast de helderheid die het jaar geeft over roeping, dat ‘Kom en zie’ helpt om een ordening in je gebedsleven te vinden”, zegt de spirituaal tot slot.

Alex Rohe nam vorig jaar deel aan het ‘Kom en zie-jaar’. Hij vertelt de ambassadeurs deze avond over zijn ervaringen. “Voor mij was het belangrijkste dat ik een plek had om over mijn roeping te kunnen praten. De interactie met anderen is het grote verschil ten opzichte van het zoeken op internet, of het lezen van boeken. Bij mij was het een heel vage vraag aan het begin. Ik kwam hier niet met de vraag: is het mijn roeping om priester te worden? Maar wel: wat vraagt God van mij? Voor mij was het belangrijk om met die vraag hier terecht te kunnen en de uitwisseling te hebben met de andere deelnemers en hun ervaringen te horen. En ook belangrijk was de structuur in het gebed en in de begeleiding. Want zelf draaide ik vaak rond in cirkels, maar dan kom je altijd weer op hetzelfde punt terecht en blijf je continu nadenken.” In het gesprek met de ambassadeurs vertelt Alex dat hij nu eerstejaars priesterstudent is voor het bisdom Rotterdam en via Vronesteyn studeert aan het Theologisch Instituut Rolduc (TIR).

Alex Rohe vertelt over zijn ervaringen met het ‘Kom en zie-jaar’. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven