Inspiratie

Vronesteyn start studiejaar 2021-2022

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 01 september 2021

3 priesterstudenten en 3 diakenstudenten voor het bisdom Rotterdam

Vronesteyn opende op 31 augustus het nieuwe studiejaar met een eucharistieviering in de Eendrachtskapel (kerk van de HH. Laurentius en Ignatius) in Rotterdam. Aan het begin van de viering heette rector Broeders alle aanwezigen welkom: studenten en stafleden van Vronesteyn, familie, donateurs en ambassadeurs van Vronesteyn.

“De studie van Vronesteyn is een gezamenlijk op weg zijn als gemeenschap van geroepenen”, zegt bisschop Van den Hende daar later in de viering over. “Daarom ben ik blij met ambassadeurs, met donateurs, met familie. Omdat zo zichtbaar wordt dat verschillende geledingen van de Kerk samen de weg met de Heer gaan.” De bisschop spreekt de hoop uit voor het komende jaar “dat we wat nodig is voor onze priester- en diakenopleiding met de verschillende geledingen van de Kerk blijven steunen en bemoedigen.”

In deze eucharistieviering ontvangt priesterstudent Benno van Croesdijk de aanstelling tot lector. Priesterstudent Arno Aardoom ontving al eerder, op 27 augustus, de aanstelling tot acoliet tijdens de opening van het studiejaar op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. In totaal zijn er voor het bisdom Rotterdam dit jaar drie priesterstudenten en drie diakenstudenten. Verder is er één priesterstudent die dit najaar de wijding zal ontvangen. Dat is Sander Verschuur. Hij assisteert deze avond als diaken in de viering in de Eendrachtskapel.

Benno van Croesdijk ontvangt de aanstelling tot lector. (Foto: Bisdom Rotterdam)

In de viering preekt de bisschop onder meer over de sacramenten in het leven van de Kerk, omdat het bisdom dit jaar een Jaar van de Sacramenten zal vieren. De zeven sacramenten zijn: de doop, het vormsel, de eucharistie, de ziekenzalving, het sacrament van boete en verzoening en daarnaast het huwelijk en de wijding. Priesters en diakens gaan het volk van God dat onderweg is voor in geloof en verkondiging en in de bediening van de sacramenten. “Want het is de Heer die ons in de sacramenten aanraakt. Het is de priester, het is de diaken die in de gemeenschap Christus representeren in hun dienstwerk, in hun betrokkenheid op de gemeenschap”, aldus de bisschop.

“Natuurlijk, de sacramenten zijn geen doel op zich. Maar ze verbinden ons met de Heer en sterken ons geloofsleven. Ze schenken ons genade, opdat wij steeds meer met Jezus verbonden zijn”, preekt de bisschop, die zijn homilie afsluit met de woorden: “Mogen wij als volk van God dat onderweg is en waarbinnen de opleiding en vorming van de diakens en priesters hun plaats hebben, ook met de zeven sacramenten de komende tijd een verdieping doormaken. Om nog meer te zien hoe God ons in die sacramenten tegemoet komt, om nog meer te zien hoe de eucharistie de Kerk opbouwt. En dan nog meer te beseffen dat het priesterschap en het diaconaat ten diepste een geschenk zijn voor heel de Kerk. Mogen wij ook als Kerk nooit een doel op zich worden, maar altijd bereid zijn om te getuigen van ons geloof om zoveel mogelijk mensen te raken met het woord van het evangelie en met de liefde van onze woorden en onze daden. Opdat veel mensen Jezus mogen leren kennen, opdat ze op hun weg de koers vinden waartoe de Heer hen roept.”

Studiejaar 2021-2022

In totaal zijn er voor het bisdom Rotterdam dit studiejaar drie priesterstudenten en drie diakenstudenten. Verder is er één priesterstudent die dit najaar de priesterwijding ontvangt.

Vronesteyn is het diocesane centrum voor priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam. Het is tevens het woonhuis van de rector en van priesterstudenten. Vronesteyn heeft geen eigen studieroute. De studenten zijn verbonden met verschillende opleidingsinstellingen.

  • 2 priesterstudenten en 3 diakenstudenten, seminarie Bovendonk te Hoeven
  • 1 priesterstudent te Utrecht
  • 1 priesterstudent bereidt zich voor op de wijding

Steun Vronesteyn met uw gebed en uw gift bij de start van het nieuwe studie- en vormingsjaar. Dat laatste kan eenvoudig met onderstaand formulier.

Uw gegevens

Als u de bovenstaande velden niet invult, doneert u anoniem.

Met een bedrag van:

Fotoverslag

Klik op de afbeelding voor een vergroting en voor meer foto's.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven