Inspiratie

Vronesteyn: Start van een netwerk van ambassadeurs in parochies

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 24 maart 2021

Inzet voor Vronesteyn en voor het roepingenklimaat in de parochies van het bisdom

Vronesteyn bouwt aan een netwerk van ambassadeurs in parochies: mensen die de priester- en diakenopleiding in het bisdom een warm hart toedragen en die het gebed om roepingen in de parochies willen bevorderen. Op maandag 22 maart kwamen deze ambassadeurs voor het eerst bijeen. Het netwerk wordt de komende periode verder uitgebouwd, zodat er in alle parochies over enige tijd een Vronesteyn ambassadeur zal zijn. Op 22 maart werd onder meer gesproken over de posters en gebedsprentjes voor Roepingenzondag die recent vanuit het bisdom zijn verstuurd naar de parochiesecretariaten. De ambassadeurs kunnen voor de parochies mee in de gaten houden of dat goed is gegaan.

“Er zijn enkele belangrijke momenten in het jaar”, vertelt rector Broeders tijdens de bijeenkomst die via de computer online wordt gehouden. “In het voorjaar de Oriëntatiedag en Roepingenzondag op de vierde zondag van Pasen. En in het najaar de Nationale Roepingenweek rond het hoogfeest van Sint Willibrord. Daarnaast is er de kerstactie van Vronesteyn met een verzoek aan donateurs om een financiële bijdrage. Op al deze momenten zijn parochies uitgenodigd om extra aandacht te hebben voor Vronesteyn en het roepingenpastoraat.”

Op deze en andere momenten kunnen de ambassadeurs aandacht vragen in hun parochie voor Vronesteyn. Bijvoorbeeld door in overleg met de redactie van het parochieblad een artikel te laten plaatsen, of door in overleg met het pastoraal team een kanselmededeling te doen. En rond de kerstactie kan de envelop van Vronesteyn actief worden aangereikt aan kerkgangers. “Zo hopen we dat u samen met ons ambassadeur van Vronesteyn wilt zijn”, zegt rector Broeders, “zodat datgene wat de Heer van ons vraagt, bidden om roepingen, ook daadwerkelijk kan gebeuren. De Heer geeft ons wat we nodig hebben. Aan ons de taak om met elkaar ervoor zorg te dragen dat de roeping van mensen kan landen in ons bisdom.”

“Aan ons de taak om met elkaar ervoor zorg te dragen dat de roeping van mensen kan landen in ons bisdom.”

De rector schetst de vier pijlers van de opleiding tot priester of diaken: persoonsvorming, intellectuele vorming, geestelijke vorming en pastorale vorming. Hij spreekt over het thema van Roepingenzondag 25 april: Wees niet bang, kom dichterbij. “Het is een oproep om over roeping na te denken en in je toe te laten wat de Heer aan jou vraagt.” De rector, die zelf ook priesterstudent was op Vronesteyn, vertelt uit eigen ervaring: “Ik weet nog dat toen ik besefte dat ik priester wilde worden, ik voor mijn gevoel eigenlijk nergens naartoe kon met die gedachte. Ik had ook wat schroom om niet meteen een etiket opgeplakt te krijgen. Maar het is goed dat je beseft, dat als je roeping ervaart je daarover moet spreken. En dat Vronesteyn daarvoor de plek is in het bisdom.”

De rector heeft het over drie g’s waarin je dat kunt samenvatten: gesprek, gebed en gemeenschap. “Praat over je roeping, bid ervoor en plaats jezelf ook in de gemeenschap van de Kerk, want daar mag je je roeping onderzoeken.” Daarmee laat zich ook de rol van de ambassadeurs weergeven: meehelpen om het gebed voor roepingen gaande te houden, stimuleren dat er gesprek is over roepingen, en de geloofsgemeenschap helpen om zich bewust te zijn van het belang van roepingen. Over dat laatste spreekt bisschop Van den Hende, het klimaat van roepingen, en over de specifieke roeping tot priester of diaken van het bisdom.

Diakenwijding in de kathedraal in Rotterdam. .(Foto: Ramon Mangold)

“Het is belangrijk te weten dat God roept”, zegt de bisschop. “Hij heeft ons gemaakt en zet ons in ons leven op weg met een bijzondere opdracht. In het verleden was de term roeping vaak vooral verbonden met mensen die priester of religieus werden. Maar ten diepste kun je zeggen dat ieder mens wordt geroepen. De meesten van ons horen niet een harde stem die ons iets toeroept of vraagt. Veel vaker is het zo dat we merken dat er iets in ons eigen hart groeit. Dat kan zijn door het voorbeeld van mensen, of door dingen die we meemaken en die ons heel erg bepalen, zowel positieve dingen als moeilijke dingen. Dan is de roepstem van God iets dat zich in je hart afspeelt en ontwikkelt de ontvankelijkheid ervoor zich in de loop van de tijd.”

Voor roepingen tot het priesterschap en diaconaat is dat niet anders dan voor roepingen tot bijvoorbeeld het huwelijk of het religieuze leven. Bisschop Van den Hende: “Vanaf onze doop zijn we geroepen een bijdrage te leveren aan de gemeenschap van de Kerk, met onze gaven en talenten. De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Korintiërs dat we één lichaam zijn met vele ledematen (1 Korintiërs 12, 12-31). En al die ledematen zijn nodig om het lichaam te laten functioneren. Er zijn in de Kerk dus heel veel verschillende roepingen. Paulus zegt: we worden tot verschillende taken geroepen, maar we zijn één gemeenschap en het is de Heilige Geest die al deze verschillende roepingen in ons aanwakkert.”

“Het is dus een gave van de Geest dat er verschillende roepingen zijn. En het is ook een gave van de Geest dat die verschillende roepingen met elkaar samenwerken tot één geheel. Een roepingenklimaat betekent dat we met elkaar beseffen dat God roept. Dat mag onze gezamenlijke cultuur zijn. We geloven in God en dat Hij met ons een bedoeling heeft. ‘Hier ben ik, mij geschiede naar uw woord’, om het met een combinatie van woorden van Samuel en Maria te zeggen. We moeten roeping niet, bijvoorbeeld uit gemak, reserveren voor de roeping tot priester of zuster of diaken. Als Kerk kunnen we zeggen dat de verschillende roepingen die van God komen elkaar aanvullen. Elke roeping die God geeft is tot opbouw van de gemeenschap en tot versterking van onze zending in de wereld. En een priester of diaken arbeidt samen met de andere gaven en talenten in de Kerk.”

“Het is een gave van de Geest dat er verschillende roepingen zijn. En het is ook een gave van de Geest dat die verschillende roepingen met elkaar samenwerken tot één geheel.”

“Priesters en diakens voor het bisdom Rotterdam zijn op de eerste plaats geroepen om op te trekken met de gelovigen in de parochies. Dat geeft een speciaal accent”, zegt de bisschop tot slot over de specifieke roeping tot priester of diaken van het bisdom. “Religieuzen, verbonden met hun orde of congregatie, kunnen eventueel ook verder trekken naar een andere plek. Dat kunnen de rector en ik op basis van onze diocesane roeping doorgaans niet. We zijn als bisschop en priester specifiek verbonden met het territorium van het bisdom, met dit gebied. Omdat we bij de diocesane kring van priesters en diakens horen met als eerste roeping om hier dienstbaar te zijn aan de gelovigen in de parochies en instellingen in het bisdom Rotterdam .”

De bisschop en de rector zijn dankbaar dat de ambassadeurs deel wilden nemen aan deze digitale ontmoeting en bereid zijn gevonden om zich in de parochies in te zetten voor Vronesteyn en het roepingenklimaat: “Het roepingenwerk is zo belangrijk voor de parochies. Of we nou krimpen als Kerk of groeien, het blijft een rode draad voor de voortgang van de Kerk.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven