Netwerk van liefde

40-dagencampagne van start: Werken aan je toekomst

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 26 februari 2020

Foto: Vastenactie

Werken aan je toekomst in de Veertigdagentijd

‘Werken aan je toekomst’ is het thema van de Vastenactie 2020 en volgens Jan Maasen, medewerker diaconie van het bisdom Rotterdam, kun je dat ook verstaan als een omschrijving van de Veertigdagentijd. “De Veertigdagentijd is een bijzondere periode om je te bezinnen op hoe je nu eigenlijk in het leven staat”, zegt hij. “Maar hoe doe je dat? Klassiek is er de praktijk van bidden, vasten en aalmoezen geven. De soberheid van het vasten schept ruimte in jezelf. Dankzij die ruimte kun je werken aan je relatie met God door gebed, en werken aan je relatie met de ander door aalmoezen te geven. Daarom zie je dat er in de Veertigdagentijd vaak extra vieringen zijn en er extra aandacht is voor omzien naar elkaar in diaconale activiteiten.”

Foto: bisdom Rotterdam

De 40-dagencampagne in de Veertigdagentijd richt de schijnwerper op diaconale activiteiten van katholieke parochies, instellingen en scholen in het bisdom. Bijzonder in de 40-dagencampagne dit jaar is de bezinningsbijeenkomst ‘Paus Franciscus en de armen’ die Jan Maasen in tien parochies zal geven. “Door het geven van aalmoezen in de Veertigdagentijd kom je automatisch op het spoor van de armen. Bij paus Franciscus loopt als een rode draad door zijn boodschappen dat we als Kerk aandacht voor de armen moeten hebben. Hij heeft de Werelddag voor de Armen ingesteld met als doel niet alleen geld te geven aan armen, maar ook om hen te ontmoeten. Het uitgangspunt van de bezinningsbijeenkomst is dat je je laat inspireren door wat de paus gezegd heeft en de Bijbelteksten die hij daarbij aanhaalt.”

Een tipje van de sluier wil Jan Maasen alvast oplichten: “We gaan kijken naar de parabel uit het evangelie over Lazarus en de rijke man (Lucas 16, 19-31). Een rijke man ziet in deze gelijkenis van Jezus niet om naar de arme, lijdende bedelaar Lazarus. Wanneer beide sterven, raken de rollen omgedraaid. De rijke man lijdt pijn in de onderwereld en ziet hoe Lazarus in de schoot van Abraham troost vindt. Hij vraagt of Abraham Lazarus naar zijn broers wil sturen om hen hiervoor te waarschuwen. Maar dan zegt Abraham nee, omdat zij Mozes en de profeten al hebben waarnaar ze kunnen luisteren.”

Maar wat zeggen Mozes en de profeten over de armen? Daar gaat Jan Maasen op in tijdens de bijeenkomst. Ook brengt hij werkvormen mee om te bezinnen op hoe je vanuit gelovig perspectief kunt omgaan met de armen in deze tijd. Een overzicht van waar en wanneer de bijeenkomst wordt gehouden, vindt u onderaan dit artikel.

Wanneer jongeren een vak leren of een kleine onderneming kunnen opzetten, is dat ook gunstig voor hun stad of dorp. Zo werken ze aan hun eigen toekomst en die van de samenleving.

De 40-dagencampagne geeft concrete voorbeelden van hoe wij kunnen omzien naar de armen. “Vlaardingen is een interessant voorbeeld”, vertelt Jan Maasen. “Zij werken al jaren in oecumenisch verband met een tweelingproject. Dat wil zeggen dat er een project is in eigen land én een project elders.”

Dit jaar staat met ‘Werken aan je toekomst’ het belang van beroepsonderwijs centraal bij Vastenactie. “In Vlaardingen vertaalt zich dat dichtbij in een project voor internationale leerlingen van de scholengroep VOS om een bezoek te brengen aan de Rotterdamse haven. Zo kunnen leerlingen mogelijkheden ontdekken voor beroepen in de toekomst. Ver weg komt op de website van Vastenactie onder meer Zambia naar voren, maar er zijn ook andere projecten in Afrika en Azië die gaan over beroepsonderwijs. Met een tweelingproject laat je het verband zien tussen ginds en hier.”

“Lange tijd heeft vooral het basisonderwijs centraal gestaan bij diaconale projecten. Daarvan kun je zeggen dat het voor een groot deel geslaagd is en zo’n 95% van de kinderen over de hele wereld naar de lagere school kunnen. Maar basisonderwijs alleen is niet voldoende. Jongeren hebben ook een beroepsopleiding nodig. Wanneer ze een vak leren of een kleine onderneming kunnen opzetten, is dat ook gunstig voor hun stad of dorp. Zo werken ze aan hun eigen toekomst en die van de samenleving.”

[Update 16 maart 2020]

Vanwege het coronavirus gaan alle geplande bezinningsbijeenkomsten ‘Paus Franciscus en de Armen’ vanaf 14 maart niet door. Dat geldt ook voor (bijna) alle andere parochiële activiteiten in het kader van de 40-dagencampagne. Om die reden zijn de weekoverzichten na week 11 van de website verwijderd. U kunt wel Vastenactie steunen door een bijdrage over te maken via de website vastenactie.nl.


Meer informatie?

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven