Netwerk van liefde

Aardbeving Syrië en Turkije: bisschoppen vragen om gebed en collecte

Door: Bisdom Rotterdam & Rkkerk.nl vrijdag 10 februari 2023

Foto: Lisa Hastert (via Europese Unie op Flickr.com)

Gebed en een collecte voor de vele slachtoffers van de aardbeving

De Nederlandse bisschoppen vragen de parochies om te bidden en te collecteren voor de vele slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. In een brief aan de bisschoppen schrijft de Bisschoppelijke Vastenactie over noodhulp via deze organisatie voor slachtoffers van de aardbeving. Door een (deur)collecte te houden “kunnen we als Nederlandse katholieke gemeenschap de hand reiken aan mensen in nood in de getroffen landen”, schrijft directeur Marc Bollerman van Vastenactie.

Parochies in het bisdom hebben een brief van Vastenactie met informatie ontvangen. De bisschoppelijke Vastenactie weet zich verbonden met katholieke zusterorganisaties in Turkije en Syrië en heeft rechtstreeks en via Europese partners contact met Caritas Turkije en Caritas Syrië. De donaties zullen ten goede komen aan hun noodhulpprogramma’s. Vastenactie is blij met de brede steun die op gang komt op alle mogelijke manieren. “We vinden het geweldig dat ook verwante organisaties als Kerk in Nood (zelfstandig) en Cordaid (via giro 555) zich net als wij inzetten voor de slachtoffers van de ramp. Onze, uw bijdrage, via uw bisschoppelijke Vastenactie kan daar op bescheiden, maar tegelijk onderscheiden wijze aan bijdragen”, aldus de organisatie.

Naast financiële hulp komt de betrokkenheid en solidariteit tot uiting in gebed. Voor de parochies is een voorbede beschikbaar om in de vieringen te kunnen bidden voor het rampgebied.

Mgr. Woorts, hulpbisschop van Utrecht en bisschop referent voor de interreligieuze dialoog, heeft namens de Contactraad voor de Interreligieuze Dialoog medeleven betoond met de Islamitische Stichting Nederland. Hij wenst zo ook familie en bekenden in Nederland van de vele slachtoffers in Turkije en Syrië kracht en sterkte en laat weten verbonden te zijn in gebed.

Parochies die in het komende of het volgende weekend willen collecteren voor de slachtoffers van de aardbeving, kunnen hun bijdrage beschikbaar stellen via het gironummer van Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. Noodhulp Aardbeving. Donaties kunnen ook worden gegeven via de website van Vastenactie.

Voorbede

Heer, onze God, wij bidden in deze dagen voor de vele slachtoffers van het natuurgeweld in Turkije en Syrië: Neem de doden op in uw liefde, troost alle nabestaanden, en geef kracht aan allen die hulpverlenen. Laat ons bidden…

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven