Netwerk van liefde

Bisschop bezoekt Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 26 oktober 2018

De bisschop bezocht ook het brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Ontmoeting met de geestelijk verzorgers en andere medewerkers

Op dinsdag 23 oktober bezocht Mgr. van den Hende het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Bisschoppelijk gedelegeerde voor de categoriale zorg Emile Boleij vergezelde de bisschop bij de ontmoeting met de geestelijk verzorgers, leden van het team palliatieve zorg en medewerkers van het brandwondencentrum. Er was een lunchontmoeting voorzien met de voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, de heer Peter Langenbach.

Het team geestelijk verzorgers in het ziekenhuis bestaat uit vijf medewerkers, vertelt katholiek geestelijk verzorger Desirée van der Hijden. Aan het gesprek met de bisschop nemen de protestants-christelijke en de islamitische geestelijk verzorger deel. “In een ziekenhuis is alles gericht op gezond worden en beter worden. Bij ons staat de kwetsbaarheid centraal”, vertelt Desirée van der Hijden. De geestelijk verzorgers werken voor de patiënten in het ziekenhuis en trekken hiervoor op met de verschillende teams die het ziekenhuis heeft. Zoals het team palliatieve zorg, waarvan in de loop van het gesprek een arts en een verpleegkundige aanschuiven.

Palliatieve zorg heeft, net als de geestelijke verzorging, te maken met verschillende specialismen in het ziekenhuis. Ze moeten zodoende binnen de organisatie ambassadeurs zijn voor hun eigen werk. Palliatieve zorg is meer dan pijnbestrijding, wordt aangegeven in het gesprek. Het gaat ook om zingeving. Voor sommige mensen duurt de palliatieve fase twee of drie weken. Voor anderen twee of drie jaar. Het palliatieve team heeft oog voor de medische feiten, de beleving en betekenis daarvan. Tijdens het gesprek klinken drie vragen die leidraad zijn in gesprekken: Wat speelt er in je leven? Wie zou je bij je willen hebben. Hoe heb je je gesteund gevoeld in eerdere situaties?

V.l.n.r. islamitisch geestelijk verzorger mw. Abdeljalil-Hammaoui, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis dhr. Langenbach, Mgr. Van den Hende en rooms-katholiek geestelijk verzorger mw. Van der Hijden. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Mgr. Van den Hende zegt naar aanleiding van de bevindingen van het palliatief team: “Het gaat om de hele persoon en er is motivatie en lange adem nodig voor het werk met grote eerbied voor het leven dat aan de persoon gegeven is.” De verpleegster van het palliatief team bevestigt: “Het is werken vanuit oprechte liefde.”

De geestelijk verzorgers en het palliatieve team signaleren dat mensen over het algemeen minder kaders hebben dan vroeger voor hoe om te gaan met lijden. Desirée van der Hijden: “Mensen hebben vaak vanuit de huidige cultuur de tools niet om om te gaan met lijden. Maar die kant heeft het leven ook. En met dat alles kun je waardig mens zijn en gelukkig.” Over het eigen werk: “We zijn dus eigenlijk dingen aan het doen die tegen de cultuur in gaan.”

De geestelijk verzorgers zijn ook beschikbaar voor medewerkers. Dat blijkt onder meer uit de activiteit rond Allerzielen, waartoe het team geestelijk verzorgers het initiatief nam. Tijdens de ‘Dag van Gedenken’, die om praktische redenen niet op Allerzielen zelf wordt gehouden maar op de eerste woensdag van november (dit jaar op 7 november), worden de overledenen herdacht. De voorzitter van de Raad van Bestuur zal tijdens het lunchgesprek met de bisschop aangeven dat het indrukwekkend is om daarbij de namen te noemen van overleden medewerkers. Het lunchgesprek is een uitwisseling over de doelen en de organisatie van een ziekenhuis en de doelen en organisatie van een bisdom. Waar het gaat om de plek van de geestelijke verzorging onderstreept de voorzitter van de Raad van Bestuur dat deze zichtbaar is in het ziekenhuis, en dat de contacten goed zijn van het bestuur en het team.

Bezoek aan het team van het brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Het laatste onderdeel van het werkbezoek van de bisschop is aan het brandwondencentrum. De verpleegkundigen vertellen hoe zij hun werk ervaren, dat het werk met veel impact is, specialistisch en ondertussen heel breed, dat er jonge en oude patiënten zijn die korter of soms echt langere tijd verpleegd worden. Speciaal vanwege de kinderen is een pedagoog lid van het team. Zij heeft speciaal oog voor de kleintjes en gaat ook mee op hun eerste schooldag na de opname om samen met de kinderen te vertellen wat er is gebeurd en waar de komende tijd nog op gelet moet worden.

De bisschop is onder de indruk van de inzet. “U doet uw werk met veel liefde voor de mens”, zegt hij als hij bedankt voor de ontvangst. “Met uw werk laat u zien dat de mens tot veel liefde en zorg in staat is.”

Foto: Bisdom Rotterdam

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven