Netwerk van liefde

Bisschop: ‘Dit leren we van de heilige Antonius van Padua’

Door: Bisdom vrijdag 15 juni 2018

Beeld van de heilige Antonius in de kerk van de H. Antonius van Padua in Den Haag.

Een mens in armoede valt als persoon niet samen met zijn financiële schuld

“Antonius is een van de meest vereerde heiligen in onze Kerk”, stelde Mgr. Van den Hende op woensdagavond 13 juni, de feestdag van de heilige Antonius van Padua. “Antonius was oprecht bekommerd om het lot van de armen en hij spande zich in om hun situatie te verbeteren. In zijn liefde en zorg voor de armen toonde Antonius zich een volgeling van Jezus Christus.”

Het rectoraat H. Antonius van Padua in Den Haag had de bisschop uitgenodigd om hoofdcelebrant te zijn in de eucharistieviering op de feestdag van de H. Antonius en een inleiding te verzorgen. Dr. Ad van der Helm is rector van de kerk. Hij concelebreerde, samen met pastoor Dolf Langerhuizen van de parochie Maria Sterre der Zee, en hield eveneens een inleiding. André van Aarle assisteerde als diaken.

Mevrouw J. ten Berge - de Fraiture nam op deze avond afscheid als bestuurslid van het rectoraat. Als dank voor haar inzet gedurende vele jaren op verschillende terreinen ten dienste van de Kerk en van de samenleving werd zij onderscheiden in de Orde van Sint-Silvester. De bisschop speldde haar de versierselen van deze pauselijke onderscheiding op, nadat zij was toegesproken door de rector.

Veel gelovigen waren op deze feestdag van Antonius naar de kerk gekomen. “Antonius is niet oud geworden, slechts 36 jaar”, preekte de bisschop in zijn homilie. “Maar zijn leven stond in het teken van de dienst aan de Heer, die niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Antonius is populair. Door zijn grote vriendschap met Christus is hij ook een grote vriend van de armen en kleinen." Vaak is er bij zijn beeld een collectebusje voor brood voor de armen. Mgr. Van den Hende: “Wie hem vereert, kan dat niet los zien van zijn zorg voor de armen.”

De inleiding van de bisschop ging over Antonius van Padua en de sociale leer van de Kerk. Mgr. Van den Hende: “Antonius had als predikant grote invloed en vele mensen bekeerden zich. Zelfs had Antonius invloed in het bestuur van de stad. De magistraat van Padua vaardigde op 15 maart 1231 een wet uit die als volgt luidde: ‘Op verzoek van broeder Antonius, mag voortaan geen schuldenaar, die niet in staat is te betalen, van zijn vrijheid beroofd worden. Aansprakelijk is hij in dit geval met zijn bezit, niet met zijn persoon of vrijheid.’ Aan het onrecht kwam aldus door toedoen van Antonius een einde.”

“Geïnspireerd door het voorbeeld van de heilige Antonius en aangespoord door de sociale leer van de Kerk, worden wij geroepen om mee te bouwen aan een beschaving van liefde. Als we mensen in nood tegemoet treden, dan hebben we van Antonius geleerd dat een mens in armoede als persoon niet samenvalt met zijn financiële schuld, dat de focus op een zieke mens niet beperkt mag worden tot zijn blindedarm, en dat vluchtelingen geen wandelende problemen zijn maar mensen met een waardigheid.”

“Wie Antonius vereert, kan dat niet los zien van zijn zorg voor de armen.”

Rector Ad van der Helm sprak over de betekenis van de kerk in de stad Den Haag. “Als rectoraat noemen we deze bijzondere plek in de stad een ‘huiskamer van Den Haag’. Hier kunnen mensen stilte vinden en luisteren naar wie tot hen in stilte spreekt, naar hun geweten en ook de stem van God horen.” Hij vervolgde: “We zijn niet de enige huiskamer in Den Haag. Er zijn veel soorten huiskamers in de stad. We zijn als kerk deel van de samenleving. Met een eigen fundament en eigen waarden, maar die we ook deels delen met anderen.” Hij noemde oecumenische, interreligieuze en maatschappelijke contacten: “De waarden van de sociale leer, het denken en de liefde van de Kerk, kun je het beste uitdragen als je bondgenoten hebt.”

Rectoraat H. Antonius van Padua Boskant
Sinds 2015 geven de kerk en het klooster van H. Antonius van Padua in het centrum van Den Haag onderdak aan de blauwe zusters. De zusters bieden door aanbidding en gesprek een gastvrije ruimte aan vele mensen. Het rectoraat draagt zorg voor het kerkgebouw en het gebouw van het klooster en vraagt om financiële hulp, opdat de katholieke missie op deze unieke plaats in de stad kan worden voortgezet. In 2018 is € 35.000 nodig voor een lekkage in het dak en schilderwerk. Bijdragen kunnen worden gedaan op rekening NL12 INGB 0000 0737 18 t.n.v. H. Antonius van Padua Boskant.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven