Netwerk van liefde

Bisschop Van den Hende: “Wordt oorlog gewoon?”

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 16 september 2022

Foto: Bisdom Rotterdam

Dag van gebed voor vrede in Oekraïne en in heel Europa

“De oorlog in Oekraïne is inmiddels al een aantal maanden aan de gang en je merkt dat het van de voorpagina van de krant verdwijnt. Wordt oorlog gewoon? Wordt strijd iets dat bij ons leven hoort? Ik hoop van niet. Vandaag op het feest van Kruisverheffing mogen wij beseffen dat de Heer hele andere intenties met onze wereld heeft dan er een strijdtoneel van te maken.” Op het Feest van Kruisverheffing (14 september) werd in een diocesane viering gebeden om vrede.

Nadat rector Egging de eucharistische aanbidding heeft geleid, is bisschop Van den Hende hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Een klein aantal gelovigen is deze avond naar de basiliek in Schiedam gekomen om te bidden om vrede. Met hun gebed sluiten ze zich aan bij het gebed in bisdommen in heel Europa. “In alle bisdommen van Europa wordt vandaag op het feest van Kruisverheffing heel bijzonder gebeden om vrede”, zegt de bisschop. “Op de eerste plaats om vrede in Oekraïne. Maar tegelijkertijd beseffen we ook dat op heel veel plaatsen in de wereld er sprake is van brandhaarden, van strijd en van allerlei onrecht. Bidden om vrede wil zeggen dat we ons aan de Heer toevertrouwen die onze Verlosser is, dat we de Heer vragen om zijn vrede te schenken die we zelf niet kunnen maken.”

Foto: Bisdom Rotterdam

Vanuit de Schriftlezingen preekt de bisschop over het Feest van Kruisverheffing: “Al is er sprake van Jezus’ kruisdood, we mogen ook getuigen van zijn verrijzenis. Het kruis is niet alleen een teken van lijden en sterven, maar ook teken van overwinning. En daarom mogen wij het kruis verheffen. God heeft de wereld lief en is te midden van strijd en zonde op aarde gekomen. Hij wil ons verlossen van het eeuwig voortduren van haat en wraak” (Numeri 21, 4-9; Filippenzen 2, 6-11; Johannes 3, 13-17).

“De Heer heeft de wereld verlost. Dat betekent dat uiteindelijk strijd en oorlog niet het laatste woord hebben”, aldus de bisschop. Hij benadrukt: “Vrede is niet los te verkrijgen. Vrede kan pas komen als er ook gerechtigheid is, als er waarachtige dialoog is, waarachtige naastenliefde. De profeet Jesaja zegt het al: vrede is de vrucht van gerechtigheid (Jesaja 32, 17). En Jakobus zegt het in zijn brief precies omgekeerd, dat gerechtigheid geworteld is in de vrede (Jakobus 3, 18). Kortom, als we bidden om vrede, bidden we ook om alles wat nodig is om die vrede te bereiken: rechtvaardigheid tussen de volken, een eerlijke verdeling van de goederen van de wereld, een waarachtig verlangen naar vrede en veiligheid met vergevingsgezindheid en respect voor de waardigheid van iedere menselijke persoon.”

Het initiatief voor deze dag van gebed om vrede ging uit van de CCEE (de Raad van Europese Bisschoppenconferenties).

Foto: Bisdom Rotterdam

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven