Netwerk van liefde

Bisschop Van den Hende zegent de nieuwbouw van het Alfrinkcollege

Door: Bisdom maandag 09 april 2018

Foto: S. J. de Waard

Een school is een gezamenlijk huis

Op 5 april 2018 heeft Mgr. Van den Hende de nieuwbouw van het Alfrinkcollege in Zoetermeer ingezegend. Het Alfrink College is een katholieke scholengemeenschap voor havo en vwo. De school is door de verbouwing duurzamer geworden en biedt meer studieruimte aan de leerlingen. In januari is het gebouw officieel geopend. Nu was er de inzegening door de bisschop: een belangrijk moment van verbondenheid voor de school, in Gods aanwezigheid.

Rector Gisela Assenberg heet de bisschop welkom en noemt de inzegening een “blijde gebeurtenis die bij onze school past.” Mgr. Van den Hende zegt dat hij bij het zegenen om Gods goede Geest vraagt, niet over de stenen van het gebouw maar over de mensen die er werken en samenkomen. “Je kunt haast zeggen: de mensen die er wonen”, zegt de bisschop. “Een school is weliswaar geen woonhuis, maar wel een gezamenlijk huis, waar jullie komen en gaan als docenten en leerlingen, waar je geeft en ontvangt en waar je je talenten op het spoor kunt komen. Dat dit prachtige gebouw een huis mag zijn, waarin we in Gods Geest mogen groeien en bouwen aan de toekomst.”

Het gebed om barmhartigheid laat zien welke stappen je kunt zetten om de school op te bouwen als gezamenlijk huis.

Mgr. Van den Hende leest een kort fragment voor uit de brief van Paulus aan de christenen van Kolosse: “Doet dat aan, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven. Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid. Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen” (Kolossenzen 3, 12-14.16a). “Elkaar verdragen”, zegt de bisschop, “betekent dat je elkaar opbouwt en de ander hoger kunt achten dan jezelf. Dat je, in deze school, elkaar wilt opbouwen in wat goed is.” In dit kader toont de bisschop een gebedskaart met het gebed om barmhartigheid, die laat zien welke stappen je kunt zetten om de school op te bouwen als gezamenlijk huis.

De bisschop bidt om zegen over het Alfrinkcollege en over allen die bij deze school horen: “Laat ons ervaren dat U ons bijeengebracht heeft.” Het Onze Vader wordt gezamenlijk uitgesproken. Alle aanwezigen gaan daarna naar de nieuwe, lichte hal, waar de bisschop de ruimte besprenkelt met water.

Voor de leerlingen die niet aanwezig konden zijn, heeft een docent opnames gemaakt van de bijeenkomst. De beelden zullen een week later getoond tijdens de schoolviering, om deze gebeurtenis met zoveel mogelijk jongeren van het Alfrinkcollege te delen.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven