Netwerk van liefde

De Kerk als netwerk van liefde, wat betekent dat concreet?

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 10 december 2021

Het bisdom Rotterdam op de kaart

Het bisdom Rotterdam valt qua gebied grotendeels samen met de provincie Zuid-Holland. Het bisdom is onderverdeeld in twee vicariaten met parochies en caritasinstellingen. In Tussenbeide is nu een plattegrond van het bisdom opgenomen in het katern ‘Bisdom Rotterdam op de kaart’.

“Als bisdom Rotterdam worden we geroepen om netwerk van liefde te zijn, tot opbouw van een beschaving van liefde”, vermeldt de tekst bij de kaart. “Ons netwerk bestaat uit gelovigen in parochies, zorginstellingen en caritasinstellingen, op scholen en in gevangenissen. Veel gelovigen zijn actief in de Kerk van Rotterdam als vrijwilliger. Anderen zetten zich in als priester, diaken of pastoraal werk(st)er. Alle gelovigen samen vormen het netwerk van de Kerk van Rotterdam.”

De Kerk als netwerk van liefde, wat betekent dat concreet? Het katern licht het toe in zeven punten die telkens zijn voorzien een korte uitleg. Download de kaart van het bisdom Rotterdam en lees verder.

De bisschop over de Kerk als netwerk van liefde

De Kerk is een netwerk van liefde rond Jezus Christus. Bij ‘netwerken’ denken mensen vaak aan recepties en bouwen aan je digitale netwerk. In de Kerk gaat het er ten diepste om dat we met elkaar verbonden zijn vanuit onze verbondenheid met Jezus.

Samen vormen we, met een beeldspraak van de apostel Paulus, het lichaam van Christus. In zijn brief aan de Korintiërs schrijft Paulus: “Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel [..] Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam” (1 Korintiërs 12, 12-27).

De ledematen in het lichaam hebben elkaar nodig en zijn als gelovigen samen op weg. Dat behoort tot het wezen van de Kerk, zegt paus Franciscus en hij noemt dat “synodaliteit”.

In kracht van de Heilige Geest zijn we als Kerk in staat om samen één lichaam te vormen: mensen met verschillende gaven en talenten die elkaar aanvullen om te bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld, met het oog op het Rijk van God.

+ J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven