Netwerk van liefde

Diocesane Caritas Instelling publiceert jaarverslag

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 14 juni 2024

Foto: Kelly Sikkema via Unsplash

Ondersteuning van diaconale projecten en activiteiten en ondersteuning van PCI’en

PCI-besturen hebben het jaarverslag ontvangen van de Diocesane Caritas Instelling (DCI). “Hoewel het grootste deel van de aanvragen bij de DCI door organisaties wordt gedaan die niet onder directe verantwoordelijkheid van het bisdom vallen, is het regelmatig zo dat vrijwilligers die zich bij deze organisaties inzetten, ook zeer betrokken en actief bij de parochies van het bisdom zijn”, schrijft diaken Jos van Adrichem in het voorwoord bij het jaarverslag. De voorzitter van de DCI bedankt deze vrijwilligers voor “het ‘handen en voeten geven’ aan, en daarmee het zichtbaar maken van de caritas in onze samenleving.”

Net als andere jaren waren de aanvragen die in 2023 bij de DCI zijn binnen gekomen, zeer divers van aard. Diaken Van Adrichem: “Voor ons eigen inzicht, en zeker ook om de PCI-besturen beter te kunnen informeren over de bestedingen van de DCI, zijn de toekenningen ingedeeld in categorieën. Wij hopen hiermee een beter en eenvoudiger te lezen verantwoording te geven.”

Ondersteund werden projecten en initiatieven op de volgende terreinen:

  • Dak- en thuislozen
  • Jongeren en diaconie
  • Migrantengemeenschappen
  • Versterken sociale netwerken
  • Versterken bekendheid diaconale inzet
  • Zorg voor mensen in detentie of in andere instellingen
  • Diaconale inzet door religieuzen
  • Duurzaamheid

“Naast financiële ondersteuning van concrete diaconale projecten en activiteiten heeft de DCI in 2023 ook weer bij willen dragen aan het meer onder de aandacht brengen van de diaconale activiteit in de parochies en daarmee het taakveld ‘dienen’, als onderdeel van de drievoudige opdracht van de Kerk: Vieren-Leren-Dienen”, aldus diaken Van Adrichem in het voorwoord.

“Tegelijkertijd is de DCI zich ervan bewust dat het voor sommige PCI’en momenteel een uitdaging is om voldoende enthousiaste en geschikte vrijwilligers te vinden en/of om voldoende financiën binnen te krijgen”, vervolgt hij. Ook het zorgen dat de PCI ‘op de kaart staat’ als instantie waar medemensen in nood kunnen aankloppen en het ontplooien van activiteiten kunnen een uitdaging zijn.

De DCI wil daarom een commissie oprichten die samen met de betrokkenen in het diaconale veld problemen en uitdagingen in kaart zal brengen om toekomstgerichte oplossingen voor te kunnen stellen. “Samen met u hoopt de DCI op deze ingeslagen weg van meer aandacht voor de diaconie en caritas verder te gaan, opdat we als Kerk in deze tijd de liefde van God in de wereld om ons heen meer en meer gestalte mogen geven”, aldus de DCI-voorzitter.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven