Netwerk van liefde

Laurentiusconferentie: De eenzaamheid onder kwetsbare jongeren is gegroeid door corona

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 16 december 2020

De Laurentiusconferentie ging door als online ontmoeting. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Uitwisseling over tochtgenoot zijn van jongeren als gemeenschap en als persoon

Op vrijdag 11 december vond een Laurentiusconferentie plaats over het thema jongeren en eenzaamheid. De eenzaamheid onder kwetsbare jongeren is gegroeid door corona, bijvoorbeeld onder dakloze jongeren voor wie lange tijd de gezamenlijke ontmoetingen niet door konden gaan. En ook is de groep kinderen en jongeren die eenzaam zijn, gegroeid.

Jongeren in een kwetsbare situatie, die bijvoorbeeld een ouder hebben met een psychische stoornis, zijn door corona meer thuis en kunnen niet of moeilijk ontsnappen aan hun lastige thuissituatie. En er is een nieuwe groep bij gekomen, blijkt via de kindertelefoon: kinderen en jongeren die door het wegvallen van hun dagelijkse structuur zich eenzaam voelen en steun zoeken. Op scholen realiseerden docenten zich dat camera’s van laptops bij online lessen niet per se uitstaan omdat leerlingen de les vanuit hun bed zouden volgen. De camera’s staan ook uit als leerlingen niet willen dat hun thuissituatie in beeld komt.

Deze Laurentiusconferentie werd eerder uitgesteld vanwege het coronavirus en ging nu door als online ontmoeting. Bisschop Van den Hende opende de bijeenkomst. De gespreksleiding was in handen van Liesbeth Stalmeier. Zij leidde zoals gebruikelijk in de Laurentiusconferentie de gespreksdeelnemers langs drie gespreksrondes: van ieder een statement, een ronde voor verhelderingsvragen en een ronde voor kritische vragen. Ook van die laatste mogelijkheid werd gebruik gemaakt, onder meer door de vraag van een van de deelnemers hoe je het thema eenzaamheid nu werkelijk concreet kunt vertalen naar acties.

“Conferre”, lichtte de bisschop de opzet van de Laurentiusconferentie toe, “omdat we elk vanuit onze eigen deskundigheid en ervaring iets inbrengen, bijdragen en samenbrengen in het geheel.” In de uitwisseling werd onder meer gesproken over de noodzaak van ontmoeting met en begeleiding van jongeren. In zijn reflectie aan het eind van het gesprek wees de bisschop op ‘Christus vivit’, het document dat verscheen na de bisschoppensynode over ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’ (oktober 2018). “Paus Franciscus spreekt daarin over aspecten waar een tochtgenoot van jongeren aan moet voldoen. We hebben vandaag gesproken over tochtgenoot zijn als gemeenschap en als persoon. We zijn tegenwoordig veel op beeld gericht en het luisteren blijft dan achterwege. Een tochtgenoot moet juist luistervaardigheid ontwikkelen. Mij is wel duidelijk geworden dat het gaat om de ontmoeting. Dat zouden we meer kunnen benutten en daar zouden we ons meer op kunnen focussen bij het nadenken over eenzaamheid. Op alle fronten hoort er gezonde communicatie bij luisteren en je inleven, bij tochtgenoot zijn en je laten raken door de ander.”

“Eenzaamheid hangt vaak samen met onderliggende omstandigheden. Als Kerk zijn we een netwerk van liefde. Die term gebruiken we nu sinds een aantal jaren in het bisdom”, aldus bisschop en hij verwees onder meer naar de vergelijking met het lichaam en de vele ledematen (cf. 1 Korintiërs 12, Romeinen 12). “Dat netwerk van liefde is nooit af. In de mate waarin we in die wederkerigheid dat netwerk onderhouden, versterken en verdiepen, kunnen we eenzame jongeren dichter benaderen en eenzaamheid voor een deel ook oplossen dan wel voorkomen.”

De bisschop dankte de deelnemers voor hun bijdrage aan de Laurentiusconferentie en hun inzet voor eenzame jongeren: “Ik merk heel sterk dat geloof bij u een drive is om over deze thematiek met elkaar te spreken en dat je je in dit kader kunt inzetten voor de waardigheid van de mens en onder meer zo vanuit je geloof een echte bijdrage kunt geven.”

Dit was de laatste uit een reeks van zes Laurentiusconferenties.

Aan deze Laurentiusconferentie namen deel:

  • Ward Biemans SJ, studentenpastor TST en FTHL
  • Shirleni Blanken, stichting MARA in Rotterdam
  • Angela Brantjes-van Loon, Jeugdarts KNMG, CJG Barendrecht
  • Monique van Dijk-Groeneboer, hoogleraar religieuze educatie aan de TST
  • Dinja Horsting, Wmo Radar en Coalitie Erbij Rotterdam (schriftelijke deelname)
  • Limarley Kingsale, moderator en docent levensbeschouwing aan het Stanislascollege in Pijnacker en Delft
  • Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven