Netwerk van liefde

November: bidden voor de gestorvenen in het Jaar van Gebed

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 02 november 2018

Foto: Ramon Mangold

De levende en overleden gelovigen vormen samen de gemeenschap van de Kerk

Op vrijdag 2 november, de gedachtenis van Allerzielen, vierde monseigneur Van den Hende in concelebratie met plebaan Bergs, de eucharistie tot intentie van de overledenen die begraven zijn en zijn bijgezet op de R.K. Begraafplaats St. Laurentius in Rotterdam.

In een volle kapel preekt de bisschop over de betekenis van het gebed voor de overledenen: “Bidden voor de doden is een uiting van ons geloof in de verrijzenis en het eeuwig leven. Tevens is dit gebed een teken van ons vertrouwen in Gods barmhartigheid en liefde. Dit samen bidden voor hen die ons in de dood zijn voorgegaan, zegt iets over onze onderlinge solidariteit: de levende en overleden gelovigen vormen samen de gemeenschap van de Kerk.”

Na de eucharistieviering in de kapel plaatsen familieleden en vrienden kaarsjes en lichtjes bij de graven van hun dierbare overledenen. Ook maakt de bisschop een rondgang over de inmiddels donkere begraafplaats om de graven te zegenen en de aanwezige nabestaanden met hun verhaal bij de verschillende graven te ontmoeten.

Vanouds staat november in het teken van het bidden voor de gestorvenen, met Allerzielen als opmaat. Mgr Van den Hende: “Wanneer in november de dagen korter worden en de bomen hun bladeren verliezen, denken veel mensen onwillekeurig meer aan de dood. Kwetsbaarheid betreft niet alleen stervenden, maar ook mensen die nog in het leven staan, wanneer zij zich -meer dan anders- bewust worden van hun eigen sterfelijkheid.”

“Het bidden voor de overledenen is een geestelijk werk van barmhartigheid.”

“De dood als definitief einde van ons aardse leven. Het afscheid voelt als onherroepelijk en brengt mensen soms tot de uitroep: er is geen leven na de dood, want er is nog nooit iemand teruggekeerd! Het evangelie van Pasen vertelt ons iets anders: Jezus is na zijn kruisdood in een graf gelegd, maar Hij is opgestaan uit de dood. Engelen zeggen tegen hen die het graf bezoeken: ‘Wat zoekt gij de levende bij de doden?’ (Lucas 24, 5). Jezus is waarlijk verrezen en zegt tot zijn leerlingen: ‘Vrede zij u’ (Johannes 20, 20-21.26).”

“Alleen in het licht van ons paasgeloof is het zinvol om te bidden voor de doden. Het bidden voor de overledenen is bovendien een geestelijk werk van barmhartigheid. Heel bijzonder in de maand november nodigt de Kerk ons uit om te bidden voor hen die gestorven zijn”, aldus Mgr. Van den Hende.

“In het Jaar van Gebed is het fundamenteel om God te vragen ons te helpen: opdat wij ons geloof in de verrijzenis met heel ons hart bewaren en de genade ontvangen om in het perspectief van het eeuwig leven nu al onze aardse pelgrimstocht af te stemmen op de liefde en de trouw van de Heer. Dat betekent je je door Hem laten gezeggen en dat je je aan zijn persoon durft vast te klampen. Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14, 6).”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven