Netwerk van liefde

Ontmoeting met Kerk in Nood in aanloop naar RedWednesday

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 22 september 2023

Directeur Peter Broeders van Kerk in Nood sprak over de situatie van christenen wereldwijd. (Foto: Bisdom Rotterdam)

RedWednesday op 22 november vraagt aandacht voor vervolgde christenen wereldwijd

Vorig jaar deden in het bisdom Rotterdam zeven kerken mee met RedWednesday. Het aantal kerken dat meedoet groeit. Met RedWednesday vraagt Kerk in Nood aandacht voor vervolgde christenen wereldwijd. In aanloop naar de komende RedWednesday, die plaatsvindt op 22 november, nodigde bisschop Van den Hende pastorale beroepskrachten uit voor een bijeenkomst op 20 september op Vronesteyn. De directeur van Kerk in Nood, Peter Broeders, sprak op deze bijeenkomst over de situatie van christenen wereldwijd.

De bisschop opent de bijeenkomst met gebed. “We willen niet vergeten dat elders in de wereld broeders en zusters lijden omwille van hun geloof. Zegen hen en blijf hen nabij”, bidt hij. “Moge de gekruisigde Heer elke dag hun steun en toeverlaat zijn. En help ons om in gebed en in goede werken te laten zien dat we samen met hen het lichaam van Christus zijn.”

Peter Broeders laat enkele video’s zien, waarin vervolgde christenen vertellen over hun ervaringen. Godsdienstvrijheid is een mensenrecht, dat opgenomen is in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zegt hij. Ook het Tweede Vaticaans Concilie (verklaring Dignitatis Humanae) en de sociale leer van de Kerk onderstrepen het belang van godsdienstvrijheid, op basis van de menselijke waardigheid.

“Voor christenen overal ter wereld wordt het steeds moeilijker om hun geloof te belijden. Op veel plaatsen lijden onze broeders en zusters vanwege hun liefde voor Christus. Wat kunnen wij doen? Wat kunt u doen?” vraagt Peter Broeders. Hij spreekt over gebed en solidariteit. “We willen een brug bouwen tussen mensen. We maken het mogelijk dat mensen medechristenen helpen die te lijden hebben onder vervolging. En omgekeerd maken we het voor die medechristenen mogelijk om te getuigen van hun geloof, om te laten zien welke kracht en vreugde zij in moeilijke omstandigheden uit hun geloof putten. Dat kan ons hier inspireren en zo helpen zij op hun beurt ook ons.”

Rapporten die Kerk in Nood uitbrengt brengen in kaart wat de situatie van vervolgde christenen wereldwijd is. Hoe gaan gelovigen in de praktijk om met vervolging? Peter Broeders: “Mensen proberen te overleven en nemen veiligheidsmaatregelen. Ze bouwen bijvoorbeeld een muur rond een kleinseminarie. Wat je ook ziet gebeuren is dat christenen samen optrekken met andere religies en zo werken aan meer begrip tussen groepen. En ten derde zie je dat de Kerk zich actief opstelt in het melden van schendingen van mensenrechten. Denk aan betogingen, maar ook aan verzet bijvoorbeeld tegen een wapenbeurs waar wapens worden verkocht aan terroristische bewegingen.”

“We moeten onze medechristenen steunen. We moeten ze helpen hun kruis te dragen en daar waar het mogelijk is ervoor zorgen dat er minder vervolging is”, benadrukt hij. “Paulus schrijft: ‘Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt een lid geëerd, alle delen in de vreugde’ (1 Korintiërs 12, 26). Dus daar is een opdracht voor ons om onze medegelovigen te helpen het lijden te dragen en waar mogelijk te verminderen.” Kerk in Nood roept de parochies op om daarom mee te doen met RedWednesday.

Het aanlichten van de kerk is vaak eenvoudig. Kerk in Nood heeft rode filters beschikbaar die met tape op de lampen kunnen worden geplakt die kerkgebouwen van buiten verlichten. Er zijn voorbeelden van kerkgebouwen die geen lampen hebben en met een bouwlamp bijvoorbeeld de kerkdeur verlichten. Er zijn kerken die het aanlichten van het gebouw combineren met een vesperdienst of een eucharistieviering met gebed voor de martelaren.

Peter Broeders benadrukt dat de verdere invulling geheel aan de parochies is, afhankelijk van de lokale mogelijkheden. Hij bedankt de bisschop voor deze gelegenheid om het thema christenvervolging op weg naar RedWednesday via de pastorale beroepskrachten onder de aandacht te brengen van parochies in het bisdom. Voor de actie nodigt Kerk in Nood actief rooms-katholieke parochies uit, die de achterban vormen van Kerk in Nood als katholieke organisatie. Bisschop Van den Hende hoopt dat parochies de komende periode willen nadenken hoe ze mee kunnen doen met RedWednesday. Het is een initiatief dat laagdrempelig en van onderop vorm kan krijgen. In het gesprek dat volgt op de inleiding wisselen de aanwezigen uit over de wijze waarop ze eerder al een keer mee hebben gedaan en wat mogelijkheden voor komend jaar kunnen zijn.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven