De Kerk stemt zich in elke tijd opnieuw af op wat haar te doen staat

Het bisdom Rotterdam ondersteunt parochies in hun inzet voor de lokale gemeenschap, draagt zorgt voor pastoraal personeel, ondersteunt het beheer van gebouwen en financiƫn. Het beleid van het bisdom is gericht op het faciliteren en ondersteunen van parochies, opdat deze als geloofsgemeenschappen goed kunnen functioneren. De Kerk dient zich in elke tijd opnieuw af te stemmen op wat haar te doen staat, in een veranderende samenleving en met de rijkdom van het evangelie van het begin. Dit betekent dat ook het beleid van het bisdom altijd in ontwikkeling is en zich afstemt op wat nodig is.

Paus Benedictus schrijft in de encycliek Deus Caritas Est (2005): "De zending van de Kerk drukt zich uit in een drievoudige opdracht: verkondiging van het woord van God (kerugma-marturia), viering van de sacramenten (leiturgia) en het dienstwerk van de liefde (diakonia). Het zijn opgaven die elkaar wederzijds veronderstellen en die niet van elkaar los te maken zijn. De dienst van de liefde is voor de Kerk niet een soort welzijnswerk dat men ook aan anderen kan overlaten, maar hoort tot haar wezen en is een onmisbare uitdrukking van haar wezen."

De Kerk van Rotterdam is geroepen om de drievoudige opdracht heel concreet in haar gebied (grotendeels samenvallend met de provincie Zuid-Holland) te vervullen.

Foto: Ramon Mangold

Op de eerste plaats krijgt de drievoudige opdracht gestalte in parochiegemeenschappen (territoriaal en personeel). Deze gemeenschappen zijn als het ware cellen van het bisdom (cf. AA 10), van de Kerk in Zuid-Holland. In deze gemeenschappen wordt samengewerkt met de ter plaatse aanwezige parochiƫle caritasinstellingen die weliswaar een binding hebben met de parochies, maar die als zelfstandige rechtspersonen van de parochies onderscheiden zijn.

Tevens zijn er in het bisdom Rotterdam communiteiten van religieuzen die deze opdracht concreet maken. Het religieuze leven is een eigen charisma (roeping en geestesgave) in de Kerk. Teneinde het wonen en werken van een aantal religieuze gemeenschappen te faciliteren, is bij gelegenheid van het wereldwijde 'Jaar van het godgewijde leven' en het diocesane Laurentiusjaar, door de bisschop op 2 februari 2015 de R.K. instelling Religieus Leven opgericht.

Het dienstwerk van de liefde (diakonia) krijgt specifiek gestalte in concrete activiteiten en projecten op een aantal plaatsen die in kerkelijk verband worden beheerd en bemenst. Om vanuit de Kerk een aantal van deze diaconale plekken, als centra van barmhartigheid, mogelijk te maken en te steunen, werd bij gelegenheid van het wereldwijde Heilig Jaar van de Barmhartigheid en het diocesane Jubileumjaar (60 jaar bisdom) door de bisschop op 2 februari 2016 de R.K. instelling Sint Elisabeth opgericht. Centra van barmhartigheid in en vanuit de Kerk zijn van vitaal belang voor het leven van de Kerk omdat diakonia wezenlijk deel uitmaakt van de zending van de Kerk en derhalve ook van het bisdom.

Naast de verkondiging van het Woord, dragen daden van liefde en barmhartigheid het evangelie uit.

Naast de verkondiging van het Woord, dragen daden van liefde en barmhartigheid het evangelie uit: diakonia als vorm van verkondiging. In de woorden van (paus) Franciscus: "verkondig het evangelie, desnoods met woorden". Bijzonder vanuit de eucharistie worden wij gezonden om onze naaste lief te hebben. In de woorden van Benedictus XVI: "eucharistie die zich niet vertaalt in concrete beoefening van de liefde is onvolledig" (Benedictus XVI).

Ten diepste maken de verkondiging van het woord, de viering van de sacramenten en het dienstwerk van de liefde deel uit van de ene zending die Christus aan de Kerk heeft toevertrouwd. Zo kan de Kerk van Rotterdam een netwerk van liefde zijn dat meebouwt aan een beschaving van liefde, in samenwerking met ieder mens van goede wil.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven