Sacramenten zijn tekens van de levende Heer

De sacramenten zijn een paasgeschenk van de levende Heer aan de Kerk: De apostelen "trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden" (Marcus 16, 20).

Er zijn zeven sacramenten. Drie daarvan zijn gericht op het intreden in het geloof: de doop, het vormsel en de eucharistie. Twee sacramenten begeleiden het engagement van de gelovige: het huwelijk en de wijding. Twee sacramenten geven mensen steun in het lijden dat de mens overkomt of dat wij zelf aanrichten: boete en verzoening en de ziekenzalving.

Bij het bisdom Rotterdam verschenen geloofsboekjes over de zeven sacramenten:

Foto: Ramon Mangold