Algemeen nieuws

Roepingenzondag 2020: Open staan voor het Woord van God

Door: Bisdom Rotterdam maandag 20 april 2020

Gebed voor diocesane priesters en diakens die hun leven willen geven voor de opbouw van de parochies in het bisdom

Op de vierde zondag van Pasen, 3 mei, viert de Kerk Roepingenzondag. ‘Je komt als geroepen’ staat op de poster, de gebedskaart en het gebedenboekje die worden verstuurd aan parochies. Het materiaal, dat oproept om te bidden voor roepingen, is een hartelijke oproep aan mannen, jong en ouder, om na te denken over de vraag of God ze roept tot het priesterschap of diaconaat.

In de begeleidende brief aan parochies schrijft rector Walter Broeders van Vronesteyn: “Aan ons allen wordt aandacht gevraagd voor het gebed om roepingen tot het diaconaat en priesterschap en het religieuze leven.” De rector vraagt de parochies daarom om het materiaal van Roepingenzondag zo goed mogelijk te verspreiden in de verschillende kerken van de parochies.

“Momenteel zijn er vanwege het coronavirus geen publieke vieringen, maar ook nu komen er mensen in de kerken. Bovendien is het materiaal ook daarna actueel. Het gebed om roepingen mag het hele jaar doorgaan”, aldus de rector. De poster vermeldt ook heel concreet voor het najaar nog een Roepingenweekend voor jongeren (16 t/m 18 oktober) en een Roepingenweek (1 t/m 7 november).

Rector Broeders: “Paus Franciscus spreekt in zijn brief voor Roepingenzondag 2020 over vier sleutelwoorden: dankbaarheid, vermoeidheid, bemoediging en lof. Dankbaarheid komt daarbij voorop, schrijft de paus, omdat roeping niet iets is dat we op eigen kracht doen. Het is de Heer die ons de moed geeft om aan boord te gaan. Hij bemoedigt ons als we vermoeid of angstig zijn. Hem mogen we danken en loven.”

“Hier mogen we het evangelie verkondigen in woord en daad.”

Het bisdom Rotterdam houdt momenteel een Jaar van het Woord van God. De gebedskaart van Roepingenzondag sluit daarbij aan: “In het drukke leven van nu is het soms moeilijk om de stem van God te horen. Daarom moeten we beter luisteren naar het Woord van God. […] God roept mensen heel persoonlijk. Ook anno nu.”

Alle gelovigen zijn aan zet als het gaat om bidden om nieuwe roepingen. “Het lijkt soms dat we roepingen zoeken om het geloof aan uit te besteden”, aldus de gebedskaart, “maar ieder van ons is op de eerste plaats zelf aan zet om ons leven te zien in het perspectief van God. Als we zien hoe belangrijk het is om zelf antwoord te geven op de roepstem van God, is bidden om roepingen een andere zaak.”

Het gebed om roepingen in het Jaar van het Woord van God is bedoeld om te bidden voor diocesane priesters en diakens die hun leven willen geven voor de opbouw van de parochies in het bisdom Rotterdam: "Als diocesane priester of diaken ben je verbonden met de gelovigen en met alle mensen van goede wil in het gebied dat aan het bisdom is toevertrouwd. Hier mogen we het evangelie verkondigen in woord en daad. En ook religieuzen hebben hun eigen aandeel in de zending van de Kerk."

Op Roepingenzondag 3 mei wordt de mediaviering op NPO 2 om 10.00 uur uitgezonden vanuit de Petruskerk in Roelofarendsveen. Voorafgaand aan de tv-mis is er om 9.45 uur een Geloofsgesprek met priesterstudent Sander Verschuur en diakenkandidaat Ed Doe. Zij vertellen over hun roeping en het Woord van God. Sander Verschuur vertelt hoe de roeping van Mozes uit het Oude Testament voor hem betekenis kreeg. Ed Doe spreekt over de woorden van Maria “Mij geschiede naar uw woord”, die hem de weg wezen naar het diaconaat. Tussenbeide liet hen daarover ook aan het woord.

Gebed om Roepingen in het Jaar van het Woord van God

Trouwe God en Vader,
het Woord uit uw mond
keert pas bij U terug
wanneer het uw wil heeft volbracht
en uw zending vervuld.

Help ons, uw Kerk,
om niet alleen toehoorders te zijn
maar dat wij uw Woord horen
en volbrengen.

Wij bidden U,
dat uw Woord in onze Kerk vele harten mag raken.

Geef ons priesters
om alle gedoopten te leiden
op de weg van het evangelie.

Geef ons diakens
die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde.

Help ons, die gedoopt zijn,
om samen te blijven getuigen van uw Naam
in woord en daad.
Door Christus onze Heer.

Amen.

(Jesaja 55, 11; Hebreeën 4, 12; Jakobus 1, 22-23)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven