Inspiratie

Bisdom viert uitgestelde chrismamis in het Jaar van het Woord van God

Door: Bisdom Rotterdam maandag 14 september 2020

Foto: Ramon Mangold

Bisschop: ‘Wij kunnen op onze beurt een woord van God zijn’

Naast het geschreven Woord van God (de Heilige Schrift) en Jezus Christus die het vleesgeworden Woord is “kunnen ook wijzelf op onze beurt een woord van God zijn daar waar wij zijn liefde uitdragen in dienstbaarheid en geloof. Daar waar wij zijn liefde voelbaar maken in hulpbetoon en solidariteit en daar waar wij zijn liefde hoorbaar maken als we elkaar corrigeren, bemoedigen en op onze beurt Christus nabij brengen.” Dit preekte bisschop Van den Hende tijdens de diocesane chrismamis in het Jaar van het Woord van God, op woensdag 9 september.

De chrismamis is de jaarlijkse diocesane eucharistieviering, waarin de bisschop de oliën zegent en het chrisma wijdt voor de viering van de sacramenten. De viering wordt normaliter gehouden in de Goede Week op de vooravond van Witte Donderdag, maar werd verplaatst vanwege het coronavirus. Normaliter ook worden de heilige Oliën direct na de viering verspreid. Nu gebeurt dat op de maandag en dinsdag na de chrismamis. Op vertoon van een informatiebrief van het bisdom kunnen de H. Oliën worden opgehaald in Centrum Vronesteyn (voor het vicariaat Den Haag) en op het bisdombureau (voor het vicariaat Rotterdam).

Vicaris-generaal Lex van Deelen heet op woensdag 9 september alle aanwezigen welkom. Onder hen zijn ook de lectoren van de Duitstalige gemeenschap en de Franstalige parochie ‘Tous les Saints’ die dit jaar het 25-jarig jubileum viert. Vicaris-generaal Van Deelen: “We zullen vandaag bidden voor kardinaal Simonis die van 1971 tot 1983 onze bisschop van Rotterdam was.” De mis wordt opgedragen voor hem en voor Martinus Jansen, de eerste bisschop van het bisdom Rotterdam, en voor alle priesters en diakens en pastoraal werkers die overleden sinds de vorige chrismamis.

“De geest van de Heer God rust op mij; Hij heeft mij gezalfd om aan de armen de blijde boodschap te brengen.”

De Kathedrale Cantorij verzorgt de muzikale ondersteuning tijdens de eucharistieviering die voor het eerst live wordt gestreamd via de bisdomwebsite en YouTube. De bisschop preekt over het Jaar van het Woord van God en vertelt dat paus Franciscus aan het begin van dit jaar voor het eerst een Zondag van het Woord van God afkondigde. “Het is duidelijk dat je dat nooit bij een zondag mag laten”, preekt de bisschop. “Iedere dag opnieuw mag het Woord van God ons voeden, ons bijstaan. En heel bijzonder iedere zondag mogen we rijkelijk putten uit de Heilige Schrift.”

Tijdens de chrismamis wordt de eerste lezing genomen uit de profeet Jesaja (Jesaja 61, 1-3a.6a.8b-9). Deze lezing opent als volgt: “De geest van de Heer God rust op mij; Hij heeft mij gezalfd om aan de armen de blijde boodschap te brengen.” De evangelielezing (Lucas 4, 16-21) sluit daarbij aan en vertelt hoe Jezus in de synagoge leest uit de boekrol van de profeet Jesaja en zegt: “Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan.” Bisschop Van den Hende: “Als we vandaag de profeet Jesaja beluisteren, dat de Messias komt om te genezen, om te verlossen, om te verlichten, om te redden, mogen we op grond van dat profetenwoord ons verlangen richten op Christus. En als Hij zegt ‘Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan’, mogen we in Hem die redder, die verlosser en genezer herkennen. Hij is het mensgeworden Woord in ons midden. In ons christelijk leven staat Hij centraal, ook in tijd van spanning en strijd, in tijd van oorlog en haat en ook in tijd van ziekte zoals corona.”

Toen er geen publieke vieringen konden zijn vanwege het coronavirus, waren veel kerken de afgelopen maanden toch open voor gebed bij het Allerheiligste en voor inzameling van voedselpakketten. Bisschop Van den Hende: “En vanuit de verbinding met de Heer die gekomen is om te redden en verlossen en te genezen, zijn velen in onze kerk -en ik heb het gezien en gehoord- eropuit getrokken met de liefde van Christus in hun hart. Ze hebben op hun beurt zieken bezocht, op hun beurt eenzamen gebeld, op hun beurt voedsel aangereikt en een luisterend oor geboden.” Zo kunnen wijzelf vanuit de verbondenheid met Jezus op onze beurt “een woord van God” zijn, aldus de bisschop.

Foto: Ramon Mangold

Tijdens de chrismamis vernieuwen de priesters hun beloften. Ten overstaan van de bisschop en het volk van God beloven zij opnieuw wat ze bij de wijding uitspraken. Ze beloven hun taak naar het voorbeeld van de Goede Herder onbaatzuchtig, met liefdevolle toewijding te vervullen. Daarna worden de gelovigen gevraagd om te bidden voor de priesters.

Vervolgens zegent de bisschop de olie voor de zieken en de geloofsleerlingen en wijdt hij het chrisma voor de vormelingen en de dopelingen. Door het coronavirus moesten vormselvieringen dit voorjaar noodgedwongen worden uitgesteld. Daarom zullen nu veel vormelingen in oktober en november het vormsel ontvangen en getekend worden met het chrisma. In totaal zijn er in deze maanden twaalf vormselvieringen.

Klik hieronder op de afbeelding voor een vergroting en blader naar meer foto's.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven