Inspiratie

Bisschop nodigt uit voor gezamenlijke start van ‘diocesane fase’ en Jaar van de Sacramenten

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 08 oktober 2021

Foto: Ramon Mangold

‘Gevraagd wordt om als leden van de Kerk samen met de Heer en met elkaar op weg te gaan in geloof, als leerlingen van de Weg die Jezus is’

Op zondag 17 oktober begint de ‘diocesane fase’ van de bisschoppensynode die in 2023 plaatsvindt in Rome ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. Op verzoek van paus Franciscus gaat het bisdom Rotterdam van start met een bisdombrede eucharistieviering, om 15.00 uur in de kathedraal in Rotterdam. “U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd”, schrijft bisschop Van den Hende in een brief aan pastorale beroepskrachten, bestuursleden en alle andere gelovigen van het bisdom Rotterdam. “En het verzoek is: kom niet alleen, maar vraag mensen mee, zodat we deze diocesane fase ook daadwerkelijk samen kunnen starten vanuit ons geloof in Christus.”

“De term ‘synodaliteit’ komt van het Griekse woord ‘sunodos’, dat bestaat uit twee delen: ‘sun’ (samen) en ‘hodos’ (weg). Gevraagd wordt om als leden van de Kerk samen met de Heer en met elkaar op weg te gaan in geloof, als leerlingen van de Weg die Jezus is”, schrijft de bisschop. “In het Nieuwtestamentische boek Handelingen van de Apostelen wordt van de eerste christenen gezegd dat zij mensen van de Weg worden genoemd. Op de eerste plaats doet deze aanduiding denken aan de persoon van Jezus zelf die in het Evangelie zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Johannes 14, 6). Op de tweede plaats wordt duidelijk dat de christenen als mensen van de Weg samen op tocht zijn. Hun gezamenlijke weg in geloof wordt gekenmerkt door geloofstrouw en gemeenschapszin.”

‘Het betekent ook dat wij ons goed moeten blijven toerusten en verdiepen waar het gaat om de inhoud en rijkdom van ons geloof, met het oog op de verkondiging ervan in de wereld van nu.’

“De apostelen en andere leerlingen kregen van Jezus te horen dat zij op hun weg niet te veel moesten meenemen (cf. Matteüs 10, 7-15, Lucas 10, 1-12). Hun belangrijkste bagage is hun geloof, hoop en liefde. Om het Evangelie te verkondigen in woord en daad, is het belangrijk allereerst zelf het met heel je hart aan te nemen en in eigen persoon het geloof in de weg van Jezus vóór te leven. Als gelovigen van het bisdom Rotterdam, in verbondenheid met de wereldwijde Kerk, worden wij in onze tijd geroepen om mensen van de Weg te zijn. Dat betekent dat wij ons als Kerk moeten blijven verzamelen rond de verrezen Heer (de weg, de waarheid en het leven) en dat wij daadwerkelijk leven van zijn woord en sacrament, om samen de Blijde Boodschap te kunnen verspreiden.”

“Het betekent ook dat wij ons als gemeenschap en persoonlijk goed moeten blijven toerusten en verdiepen waar het gaat om de inhoud en rijkdom van ons geloof in de Heer en zijn Evangelie, met het oog op de verkondiging ervan in de wereld van nu”, vervolgt de bisschop. “Het is daarom dat in ons bisdom gedurende de afgelopen jaren steeds de inhoud en de diepgang van ons geloof centraal heeft gestaan in de verschillende themajaren die we mochten houden.” In 2020 was dat het Jaar van het Woord van God en vanaf 17 oktober 2021 is dit het Jaar van de Sacramenten, dat zal duren tot 9 juli 2022.

De bisschop nodigt daarom van harte uit voor deze gezamenlijke eucharistieviering op 17 oktober.

Geplande gesprekken ‘diocesane fase’

In het bisdom Rotterdam staan in de ‘diocesane fase’ van de bisschoppensynode tussen oktober 2021 en maart 2022, naast de openingsmis op 17 oktober 2021, de volgende momenten van overleg en uitwisseling gepland:

 • ontmoeting met de priesterraad
 • ontmoeting met het moderatorenberaad
 • ontmoeting met de REA
 • ontmoeting met de DCI
 • ontmoeting met de PCI-en
 • ontmoeting via de bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs
 • ontmoeting via de bisschoppelijk gedelegeerde oecumene
 • ontmoeting via de bisschoppelijk gedelegeerde categoriaal pastoraat
 • ontmoeting met religieuzen
 • ontmoeting met de theologiestudenten via de rector van Vronesteyn
 • ontmoeting met migrantengemeenschappen
 • ontmoeting met de parochiebesturen (per vicariaat)
 • ontmoeting (oud)deelnemers (pre)marriage course
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven