Inspiratie

Centrum Vronesteyn viert dies in het Jaar van Gebed

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 05 oktober 2018

Mgr. Van den Hende houdt de dieslezing over gebed. (Foto: Peter van Mulken)

Voor gebed is altijd toeleg nodig, in welke tijd je als gelovige ook leeft

Op maandag 1 oktober vierde Centrum Vronesteyn voor de priesteropleiding en diakenopleiding een bijzondere dies. In het Jaar van Gebed bestaat Centrum Vronesteyn 30 jaar. Mgr. Van den Hende verzorgde de dieslezing. In de eucharistieviering daaraan voorafgaand preekte rector Walter Broeders: “Wij mogen leven uit het evangelie, het vóórleven en aan een nieuwe generatie na ons overdragen.”

Verschillende priesters concelebreren tijdens de eucharistieviering in de Sint Martinuskerk in Voorburg. Onder hen vicaris-generaal Tjeerd Visser en emeritus bisschop Mgr. Van Luyn. Diakens zijn Pier Tolsma (lid van het pastoraal team ter plaatse) en Peter Winnubst (lid van het pastoraal team van de parochie H. Augustinus). De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door een aantal priesterstudenten en diakenkandidaten.

Gewone dingen buitengewoon doen

1 oktober is niet alleen de dies van Vronesteyn, maar ook de gedachtenis van de heilige Theresia van Lisieux. Rector Broeders preekt over het enthousiasme van missionarissen, maar ook over de kleine weg, die de heilige Theresia zo bezielde. “Die houdt in dat je als doodgewoon mens in je dagelijks leven de doodgewone dingen doet. In het besef van je kleinheid en je onmacht. In de wetenschap dat ook jij een kind van God bent met een taak op aarde. Doe gewone dingen buitengewoon, zegt paus Franciscus in zijn apostolische exhortatie Gaudete et exsultate.”

“Durf dus klein te worden, zoals Jezus klein werd. Hij is in alles aan ons gelijk geworden, behalve in de zonde (cf Hebr. 4, 15). Wie zijn leven durft te verliezen, hij of zij zal het vinden (cf Mt. 16, 24-25). Geen onbelangrijk issue in de priesterlijke en diaconale vorming. Als wij het evangelie serieus willen nemen, dan is de uitdaging om ons kleiner te maken, opdat de ander groter wordt.”

“Jezus roept zijn leerlingen expliciet op om te volharden in gebed: om steeds te blijven bidden en daarin niet te versagen.”

Omdat Vronesteyn het 30-jarig bestaan viert in het diocesane Jaar van Gebed, spreekt Mgr. Van den Hende in zijn lezing over het gebed. Priesters en diakens zijn een deel van de geloofsgemeenschap, waarin ieder lid geroepen is om aandacht te hebben voor gebed in het dagelijks leven als gelovige, persoonlijk en gemeenschappelijk. Daarom begint de bisschop zijn inleiding met de opdracht van iedere gelovige om te bidden, persoonlijk en gemeenschappelijk.

Mgr. Van den Hende: “Jezus roept zijn leerlingen expliciet op om te volharden in gebed: om steeds te blijven bidden en daarin niet te versagen (Lucas 18, 1). Het is niet zonder betekenis dat juist in het kader van de oproep om te volharden in gebed, Jezus tevens de indringende vraag stelt: ‘Zal de Mensenzoon bij zijn (weder)komst het geloof op aarde vinden?’ (Lucas 18, 8) Het gebed dient dus om de dialoog met God gaande te houden, het geloof in God te bewaren en levend te houden met Gods genade, totdat de Heer wederkomt.”

Gebed in onze tijd

De bisschop constateert dat gebed in onze huidige tijd onder druk staat en niet vanzelfsprekend is. “Bidden werd tot in het recente verleden veelvuldig door een gelovige omgeving gestimuleerd en ondersteund. In de huidige tijd van secularisatie en minder kerkelijke cultuur is er aanzienlijk minder ondersteuning. Maar ik ben ervan overtuigd dat bidden nooit vanzelf gaat, want er is altijd een zekere toeleg voor nodig, in welke tijd je ook als gelovige leeft”, aldus de bisschop. Hij benadrukt tevens dat de heilige Geest ons steeds weer helpt om te kunnen bidden (Rom. 8, 26).

“In de opleiding en vorming van priesters en diakens moet daarom gebed niet alleen aan bod komen als vraag: wat is christelijk gebed en hoe doe je dat? Belangrijk is tevens dat de vraag naar de innerlijke motivatie van een priesterstudent of diakenkandidaat serieus aan bod komt. Studenten moeten zicht krijgen op hun eigen karakter en aanleg waar het gaat om stilte en gebed. En vervolgens dan ook de vraag stellen: Wat is voor mij en voor ons nodig om trouw te kunnen blijven aan het gebed? Kan ik voldoende een man van gebed worden, zodanig dat ik ook mijn taak als opvoeder tot gebed kan vervullen?”

Bidden met en voor elkaar

Het gebed is fundament en voorwaarde in het leven en dienstwerk van priesters en diakens, legt de bisschop uit, waarna hij afrondt met opnieuw een boodschap voor iedere gelovige, namelijk om te bidden in en met de Kerk als netwerk van liefde. Daarbij gaat het om gebed als dialoog met de Heer, maar eveneens in wederkerigheid met en voor elkaar vanuit oprechte zorg en gelovige betrokkenheid op elkaar als leden van het lichaam van Christus. Niet alleen vanwege de diaconie, maar ook vanwege de vitaliteit van het geloof van ieder persoonlijk en van de gemeenschap.

Aan het eind van de bijeenkomst, na de dieslezing van de bisschop, wordt een speciale uitgave van het Bisdom Magazine uitgereikt: 30 jaar Vronesteyn (1988 - 2018) in het Jaar van Gebed.

Bekijk de foto's in de fotoslider:

Bekijk hieronder de video van de dieslezing 2018:
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven