Inspiratie

FOTOVERSLAG Bisschop bij priesterwijding: ‘Volhard in de vreugde waartoe je je geroepen weet’

Door: Bisdom Rotterdam zaterdag 13 november 2021

Foto: Johan Wouters

Bisschop Van den Hende wijdt Sander Verschuur door handoplegging en gebed tot priester voor het bisdom Rotterdam

“Sander, je zult je handen vol hebben, maar laat allereerst je hart vervuld zijn met de gave van Gods Geest. En moge je dan in de vreugde volharden waartoe je je geroepen weet en moge die vreugde aanstekelijk zijn voor velen in ons bisdom en ook voor velen daarbuiten. Want nieuwe mensen mogen zich altijd aansluiten. Sterker nog, de Heer verkondigen en mensen tot geloof brengen blijft onze grote opdracht als Kerk. En dat kan het best wanneer wij onze goede werken laten zien met de gezindheid van Jezus Christus, in eenheid, in verbondenheid en in volgehouden liefde. De gezindheid van ons hart gaat vooraf aan onze goede werken.” Met die woorden besloot bisschop Van den Hende op zaterdag 13 november zijn homilie in de viering waarin hij Sander Verschuur tot priester voor het bisdom Rotterdam wijdde.

Veel priesters uit het bisdom zijn aanwezig bij de plechtigheid in de kathedraal in Rotterdam en parochianen vieren mee in de kerk en via de livestream. Onder hen zijn familieleden van de nieuwe priester, mensen van de kathedrale parochie waar de wijdeling is opgegroeid, mensen uit de parochie waar Sander stage liep (de St. Jan de Doper parochie in Gouda e.o.) en de parochie waar hij de laatste periode reeds werkzaam was als diaken (de Theresia van Ávila parochie in de Drechtsteden). Plebaan Hagen heet iedereen welkom aan begin van de viering, waaronder ook ambassadeurs van Vronesteyn en donateurs en emeritus-bisschop Van Luyn die concelebrant is in de viering.

De schriftlezingen zijn uit de profeet Jesaja (Jesaja 61, 1-3a), de brief van Paulus aan de christenen in Rome (Romeinen 12, 3 13) en het Matteüs evangelie (Matteüs 5, 13-16). Maar voordat de bisschop hierover preekt, voorziet de liturgie in de uitverkiezing van de kandidaat voor de wijding. Daarin verklaart rector Broeders van Vronesteyn “op grond van de ondervraging van het christenvolk en het oordeel van de verantwoordelijken” dat Sander Verschuur waardig bevonden is voor de priesterwijding.

Foto: Johan Wouters

Rector Broeders vertelt over de betekenis die de kathedraal voor Sander heeft: “Op deze plek heeft hij de Heer gediend en ontmoet in het assisteren bij de viering van de heilige Eucharistie. Hier heeft hij door het voorbeeld van zijn herders de vreugde en de blijdschap van ons christelijk geloof ervaren vanuit het verstaan van het evangelie.” De rector verklaart over Sander: “Hij werkt enthousiast, is zichtbaar in de parochie en laat goed werk zien. De mensen zijn blij met hem. We zijn dankbaar voor al die mensen die Sander hebben gevormd naar de priesterwijding toe, we zijn dankbaar dat God hem geroepen heeft en dankbaar voor de priesteropleiding Bovendonk waar Sander zijn opleiding en vorming ontving.”

“Van meet af aan is duidelijk dat Sander in de gemeenschap van de Kerk het geloof heeft geleerd, heeft verdiept en de band met de Heer heeft opgebouwd in de viering van de sacramenten en in het luisteren en overwegen van het woord van God”, zegt daarna de bisschop in zijn homilie. “Op deze manier is ook de priesterwijding van vandaag geen individuele gebeurtenis. Al wordt het aan jouw persoon voltrokken, Sander, het is iets dat de hele gemeenschap aangaat en door de gemeenschap van de Kerk wordt gedragen.” De bisschop spreekt daarbij over de meer dan honderdvijfenvijftig geloofsgemeenschappen, “een netwerk van gemeenschappen die samen de Kerk van Rotterdam mogen vormen.”

“Jezus zegt in het evangelie, dat we zout en licht moeten zijn”, aldus de bisschop die wijst op wat er aan vooraf gaat. Jezus heeft daarvoor gesproken met zijn leerlingen over de zaligsprekingen, zoals zalig de zachtmoedigen, zalig de barmhartigen, zalig die vrede brengen (Matteüs 5, 1-9). En dan staat er: “Zalig die vervolgd worden en zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil.” De bisschop benadrukt dat ook dan geldt “verheug u”: “Want je deelt in de weg van Jezus die gekruisigd en verrezen is. Je deelt de weg van het evangelie dat met moeite zich een weg baant in de wereld waarin wij leven.”

Foto: Johan Wouters

“Je wordt persoonlijk gewijd”, aldus de bisschop, “tegelijkertijd word je opgenomen in de gemeenschap van de priesters, in de kring van priesters en diakens, in het geheel van het volk van God van het bisdom Rotterdam. En als je er ook soms alleen voor staat of denkt ‘er moet wel heel veel uit mijn eigen tenen komen…’ weet dan met de eerste lezing te herhalen: de Geest van God rust op mij door handoplegging en gebed. En als het zo is dat je het gevoel hebt dat je te veel dingen zelf moet doen, weet dan wat de tweede lezing zegt: dat we een gemeenschap zijn met vele gaven en talenten die in kracht van de Geest mogen samenwerken voor het resultaat van de verkondiging van het evangelie. Je maakt deel uit van de gemeenschap van de Kerk met de bisschop, met de priesters en de diakens die elkaar gegeven zijn, en met het hele volk van God dat in vele parochies en gemeenschappen actief is in de verkondiging van het woord, in de heiliging van de sacramenten en in de volgehouden caritas en liefde voor de naaste.”

Diaken Melchior Kerklaan en diaken Ed Doe assisteerden in deze viering. De lectoren waren mw. Hamerpagt-Verschuur en mw. Ramos Soares. De liederen werden verzorgd door de Kathedrale Laurentius en Elisabeth cantorij o.l.v. Marc Schaap. Richard Bot was cantor.

Klik op de foto voor een vergroting en blader voor meer afbeeldingen:

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven