Inspiratie

FOTOVERSLAG Bisschop preekt bij diakenwijding: ‘Uitbreiding van het Woord van God, ook in onze tijd’

Door: Bisdom Rotterdam zondag 20 september 2020

De pasgewijde diakens Ed Doe (links) en Melchior Kerklaan (rechts), met achter hen Mgr. Van den Hende en rector Broeders van Vronesteyn. (Foto: Ramon Mangold)

Homilie over het Woord van God bij de diakenwijding van Melchior Kerklaan en Ed Doe

Op zaterdag 19 september wijdde Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Melchior Kerklaan en Ed Doe tot diaken voor het bisdom Rotterdam. Vicaris-generaal Van Deelen heette alle aanwezigen welkom, waaronder ook degenen die de wijding via de livestream volgden. Hij begroette de families, collega’s en parochianen van de stageparochies, vertegenwoordigers van de opleiding Vronesteyn en Bovendonk. Een hartelijke groet sprak hij uit aan de donateurs van Vronesteyn die door het jaar heen met gebed en steun de priester- en diakenopleiding een warm hart toedragen.

“Twee mannen staan voor u om gewijd te worden. We zijn blij en dankbaar dat Melchior Kerklaan en Ed Doe voor u kunnen staan in deze onzekere tijd van corona”, zegt rector Walter Broeders van Vronesteyn in de viering tijdens de uitverkiezing van de kandidaten voor het diaconaat. De rector schetst hun roepingverhaal en sluit af met de plechtige verklaring: “Op grond van de ondervraging van het christenvolk en het oordeel van de verantwoordelijken verklaar ik dat Melchior Kerklaan en Ed Doe waardig bevonden zijn.”

Vanuit de schriftlezingen preekt bisschop Van den Hende over de aanstelling van diakens in het boek Handelingen van de apostelen. De Kerk groeide. “Bij Petrus wordt zelfs gezegd dat hij na zijn toespraak drieduizend mensen op één dag doopte (Handelingen 2, 41). Daar doen wij inmiddels een heel jaar over als bisdom. Toch betekent dat niet dat het Woord van God zijn kracht verloren heeft. Integendeel. Ook vandaag mogen wij ervan getuigen dat het Woord van God leeft, dat het kracht geeft en ook nu ons aanspreekt”, aldus de bisschop.

Foto: Ramon Mangold

Het Woord van God is het geschreven Woord, maar nog meer ook Jezus die het vleesgeworden Woord is. Bisschop Van den Hende: “Hij is de levende Heer, die ook nu nog roept en die ook nu door zijn Woord mensen verzamelt en bijeenbrengt. En zoals rector Broeders in zijn aanbeveling al duidelijk maakte, is ook in het leven van Melchior en Ed die roepstem van de Heer geweest. Misschien niet met een hele harde schreeuw van ‘kom nou eens hier’, maar wel in het hart, waarin de Heer vaak enerzijds vurig en aandringend, maar tegelijkertijd ook bescheiden en afwachtend met ons omgaat.”

Naast het geschreven Woord en Jezus als mensgeworden Woord van God worden ook wij uitgedaagd, benadrukt de bisschop: “Ook u mag zich aangesproken voelen om het Woord van God in uw hart te bewaren, om de liefde van God met elkaar te delen en zo op uw beurt een woord van God te worden. Deze wijding is dus niet een vreugde, om dat opnieuw te kunnen uitbesteden aan twee dienaren die zo gek zijn, maar het is ook dat hun getuigenis, hun jawoord, hun ‘hier ben ik’ ook ons mag aansporen om opnieuw open te staan voor het Woord van God.”

“Zo is in een krimpende Kerk groei mogelijk en uitbreiding van het Woord van God in de mate waarin wij ons laten raken door het levende Woord en het geschreven Woord.”

De bisschop wijst op de laatste zin uit de tweede lezing: “Het woord Gods breidde zich uit en het aantal leerlingen in Jeruzalem vermeerderde sterk” (Handelingen 6, 1-7b). “Een kind op catechese vroeg mij ooit als pastoor: wordt de Bijbel dan nog steeds dikker, als het Woord van God zich uitbreidt?” vertelt de bisschop. Dat is natuurlijk niet zo. En ook de krimp in de Kerk is niet zomaar gekeerd. Maar het Woord van God kan zich wel degelijk uitbreiden als we heel ons hart geven: “Zo is in een krimpende Kerk groei mogelijk en uitbreiding van het Woord van God in de mate waarin wij ons laten raken door het levende Woord en het geschreven Woord. En zeggen we met Ed en Melchior: hier zijn wij, kom met uw Woord in ons hart en maak ons tot getuigen en werkers van uw liefde.”

De collecte tijdens de eucharistieviering is bestemd voor hulp aan de vluchtelingen op Lesbos via Caritas Athene. Ook eerder dit jaar werd een collecte gehouden voor Caritas Athene.

Vanwege het coronavirus is het aantal aanwezigen in de kathedraal noodgedwongen beperkt en is er deze keer geen receptie na afloop van de plechtigheid. De twee gewijde diakens keren daarom na afloop van de viering nog even terug naar de kerk en bedanken alle aanwezigen voor hun verbondenheid. De weg naar het diaconaat is een bijzondere weg geweest, geven beiden aan, waarin ze zich gedragen wisten door God en door vele mensen.

Klik op de foto voor een vergroting en om te bladeren

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven