Inspiratie

‘Het “Kom en zie-jaar” is belangrijk voor deelnemers en Vronesteyn’

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 13 maart 2024

Foto: Warren Wong via Unsplash

Online informatiebijeenkomst met pastorale teams over “Kom en zie”

Voor leden van pastorale teams werd op 7 maart een online informatiesessie gehouden over “Kom en zie”. “Kom en zie” is een oriëntatiejaar dat wordt aangeboden vanuit Vronesteyn. In september 2024 start het voor de derde keer. Gedurende acht maanden denken de deelnemers (mannen in de leeftijd van 18-45 jaar) na over hun roeping.

De bijeenkomst over “Kom en zie” en ook de Oriëntatiedag van Vronesteyn (17 maart) zijn stappen op weg naar Roepingenzondag 2024 (21 april). Het zijn momenten om wat uitgebreider stil te staan bij het gesprek over roepingen in parochies. Vier pastorale teams gingen in op de uitnodiging en lieten zich door rector Broeders van Vronesteyn en spirituaal Smith in een uur online bijpraten over “Kom en zie”.

Rector Broeders heet iedereen welkom. Hij vertelt dat de Oriëntatiedag op 17 maart is voor wie zich concreet wil informeren over de opleiding tot priester of diaken voor het bisdom Rotterdam. Hij geeft daarbij aan dat het beleid in het bisdom is dat diakens en priesters een opleiding ontvangen in dezelfde omvang. Het “Kom en zie-jaar” gaat niet direct over de opleiding, maar focust eerst op roeping.

De rector vertelt dat zes jonge mannen deelnemen aan het huidige “Kom en zie-jaar”. Hij hoopt dat pastorale teams in hun parochie uit kunnen zien naar deelnemers voor het volgende jaar. Het oriëntatiejaar betekent veel voor de deelnemers. Het betekent ook veel voor Vronesteyn als zodanig; als huis van de opleiding en van de roeping in het bisdom Rotterdam. “Kom en zie” is een concreet aanbod: onderzoek je roeping, doe dat samen met Vronesteyn.

Het “Kom en zie-jaar” gaat niet direct over de opleiding tot priester of diaken, maar focust eerst op roeping.

“Samen zetten we ons in voor het roepingenwerk in de parochies en het bisdom als zodanig”, zegt de rector. “We doen het samen.” Spirituaal pastoor Smith licht daarom de opbouw van het “Kom en zie-jaar” deze middag toe, zodat pastorale teams de actuele informatie hebben. Het onderscheidingsjaar staat open voor mannen die op zoek zijn naar hun roeping en daarbij ook de mogelijkheid van het priesterschap of diaconaat openhouden. Het jaar wil helpen ontdekken hoe God concrete mensen roept, hoe Hij dat ook nu doet en hoe je daarop kunt antwoorden.

Spirituaal pastoor Smith vertelt: “Van de kant van de deelnemers moet er echte bereidheid zijn om open te staan voor Gods leiding, ze moeten zich echt voor dit traject engageren en ze moeten ja zeggen tegen de drie ‘pijlers’. Dat zijn een maandelijkse bijeenkomst op Vronesteyn, wekelijks een uur van gebed aan de hand van teksten en vragen, en regelmatig een gesprek met een geestelijk begeleider. Die laatste vinden ongeveer één keer per maand plaats. Begeleiders zijn priesters en diakens, soms mensen die de deelnemers zelf aandragen en soms door ons gezocht.”

Een van de eerste bijeenkomsten op Vronesteyn gaat over het thema: Christus roept. De bijeenkomst daarop heeft als onderwerp: “Spreek, Heer, uw dienaar luistert”. Daarna wordt nader ingegaan op het priesterschap en het diaconaat, het huwelijk en het celibaat. Ook zijn er bijeenkomsten rond geloofsvorming en persoonsvorming en over volharden in het gebed. Daarnaast is een ontmoeting met de bisschop voorzien. Dit jaar is deze ontmoeting op maandag 22 april.

“De tijd is belangrijk bij ‘Kom en zie’”, vertelt de spirituaal. “Er staan acht maanden voor. Sommige deelnemers hebben aan het begin van het jaar heel duidelijke ideeën. Gaandeweg zie je dat er verder wordt nagedacht: Komt het echt van God? Is het verstandig en haalbaar? Ook het samen op weg zijn als groep is een belangrijk onderdeel. De deelnemers, hoe verschillend ze ook zijn, vinden het mooi om eens per maand samen te komen; samen eten en bidden en uit te wisselen hoe het ze de afgelopen maand is vergaan.” “Het is gemeenschapsvormend”, vult de rector aan. “Na het eten ook even samen de afwas doen en dat soort dingen.”

“Het is gemeenschapsvormend. Na het eten ook even samen de afwas doen.”

Kansen om mensen door te verwijzen naar “Kom en zie” zijn er, signaleert een van de deelnemers. “In onze parochie zijn er meerdere geloofsleerlingen die worden opgenomen in de Kerk. Zij zijn vaak heel intensief bezig met de vraag waartoe God ze roept. Ook dan is het belangrijk om de tijd te nemen. We zouden net als bij ‘Kom en zie’ een jaar samen op weg kunnen gaan in de parochie. Dan kunnen mensen wat meer ‘landen’ in de parochie.” Het advies vanuit Vronesteyn daarop is om met deze groep bijvoorbeeld eerst een jaar lang in de parochie op weg te gaan met het kerkelijk jaar, bijvoorbeeld met een maandelijkse bijeenkomst met maaltijd, gebed, uitleg en uitwisseling.

De vraag wordt gesteld wie het aanspreekpunt is wanneer mensen erover nadenken om pastoraal werker te worden. Rector Broeders antwoordt dat vanuit het bisdom pastoraal werkster Gerda Martens hiervoor beschikbaar is. Zij is bisschoppelijk gedelegeerde voor de pastoraal werkers in opleiding. En wat te doen als jonge vrouwen merken dat zij hun roeping willen onderzoeken? Het “Kom en zie-jaar” is immers voor mannen. Daarop is het antwoord dat in het netwerk van Vronesteyn begeleiders bekend zijn die jonge vrouwen daarbij kunnen helpen.

Parochies die de informatie over “Kom en zie” verder willen verspreiden kunnen gebruikmaken van een video die kan worden afgespeeld op bijeenkomsten en waarvan de YouTube-link kan worden gedeeld. Ook is er een digitale flyer met meer informatie, die kan worden verspreid.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven