Inspiratie

Inleiding: ‘Alle sacramenten zijn bijbels gefundeerd’

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 07 april 2022

Foto: Ramon Mangold

Professor Van Wieringen houdt de eerste inleiding in een reeks van drie online bijeenkomsten over de sacramenten

Op dinsdag 29 maart hield prof. dr. Archibald van Wieringen een online inleiding over de bijbelse oorsprong van de sacramenten. Het was de eerste inleiding uit een reeks van drie inleidingen die worden gehouden vanwege het diocesane Jaar van de Sacramenten. Er namen ongeveer 50 mensen aan deel via Teams, zowel individueel als met een groep vanuit de parochie.

Bisschop Van den Hende opent de avond met gebed. Hij vertelt over de start van het Jaar van de Sacramenten op 17 oktober 2021 en de afsluiting ervan op 9 juli 2022 tijdens de Nationale Bedevaart Brielle. “Op het hoogfeest van de Martelaren van Gorcum herdenken we dit jaar dat zij 450 jaar geleden hun leven gaven voor het geloof. De Martelaren van Gorcum zijn zeer met de sacramenten verbonden, omdat ze ten overstaan van hun bestrijders hun geloof in de eucharistie hebben toegelicht toen zij werden ondervraagd en ook trouw zijn gebleven aan het sacrament dat de Heer aan zijn Kerk geschonken heeft.” De bisschop heet professor Archibald van Wieringen welkom. Hij is priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam en hoogleraar Oude Testament aan de Tilburg School of Catholic Theology.

De inleider spreekt deze avond over vijf onderwerpen, waarbij er na elk onderdeel gelegenheid is om vragen te stellen. “We treffen de sacramenten aan in de Bijbel”, zegt hij. “Sacramenten gebruiken bijbelse teksten en bijbelse symbolen. Sacramenten zijn geworteld in bijbelse sacramentaliteit en de Bijbel levert de structuur voor het sacrament van de eucharistie.”

“Alle sacramenten zijn bijbels gefundeerd”, zegt hij. “De sacramenten gaan allemaal terug op de Bijbel. Het ene sacrament explicieter dan het andere.” Beginnend met het doopsel, zoals beschreven in de evangeliën en in het boek Handelingen van de Apostelen, loopt de inleider elk van de zeven sacramenten na.

“De sacramenten gaan allemaal terug op de Bijbel. Het ene sacrament explicieter dan het andere.”

Daarna laat hij zien hoe sacramenten bijbelse teksten gebruiken. Bijvoorbeeld de zin die de gelovigen uitspreken bij de viering van de eucharistie: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden. Professor Van Wieringen legt uit dat dit een citaat is uit Matteüs 8, 8 waar de honderdman Jezus antwoordt: “Heer, ik ben het niet waard dat Gij onder mijn dak komt; maar een enkel woord van U is voldoende om mijn knecht te doen genezen.”

Een bijbels symbool dat bij de viering van de sacramenten worden gebruikt, is bijvoorbeeld olie. Die wordt gebruikt bij het sacrament van de doop, het vormsel en de wijding. “Olie is altijd een teken van overvloed en die overvloed is altijd weer een teken van de verbondenheid van God”, aldus de inleider. Ook de handoplegging die in de Bijbel voorkomt komt bij veel sacramenten voor: doop, vormsel, wijding, ziekenzalving, en ook bij het huwelijk.

Aan het eind van de bijeenkomst nodigt de bisschop de deelnemers uit om ook de volgende twee inleidingen mee te maken van prof. dr. Herwi Rikhof op 17 mei (over de Heilige Geest en de sacramenten) en mgr. drs. Herman Woorts op 15 juni (over de eucharistie in de kunst vanaf de Oudchristelijke tijd). Bisschop Van den Hende: “Ik hoop dat we nog meer van de sacramenten gaan houden en er ook nog meer aan deelnemen, omdat ze ons sterken in ons geloof. Het vieren van de sacramenten houdt onze Kerk vitaal: vanuit het vieren van de sacramenten blijven we getuigen van de Heer en beoefenen we de liefdewerken van de caritas. Daarvoor zijn de sacramenten een belangrijke bron.”

Meer informatie en aanmelden voor de volgende twee bijeenkomsten:

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven