Inspiratie

Mgr. Van den Hende wijdt Steef Lokken en Henk van Zoelen tot diaken

Door: Bisdom Rotterdam maandag 12 november 2018

Foto: Peter van Mulken

Diakens omdat naast de verkondiging en het gebed de dienst aan de naaste in nood een kerntaak is van de Kerk

“Natuurlijk zoek je voor een dag als vandaag zelf je pak uit, poets je je schoenen en laat je de kaarten voor de uitnodiging drukken. Maar het is de Heilige Geest die ons bijeenbrengt.” Op zaterdag 10 november wijdde Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Steef Lokken en Henk van Zoelen tot diaken in een plechtige eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal.

Aan het begin van de plechtigheid heet vicaris-generaal Tjeerd Visser alle aanwezigen welkom. Een speciaal woord van welkom is er voor de echtgenotes van de beide wijdelingen. Beide wijdelingen zijn getrouwd en de wijding tot diaken betekent dat zij permanent diaken worden voor het bisdom Rotterdam. In de preek zal de bisschop later thematiseren dat het huwelijk hun eerste ja-woord was, en dat de diakens nu met de steun en vanuit de bezieling van hun gezin de roeping tot het diaconaat in geloof en vertrouwen oppakken.

Emeritus-bisschop Van Luyn is een van de concelebranten tijdens de viering die muzikaal wordt ondersteund door de kathedrale Laurentius en Elisabeth cantorij onder leiding van Marc Schaap en met organist Aad de Kort en solist mevrouw Koole-Mansour. Onder de aanwezigen zijn staf en studenten van de opleidingen waarmee Steef en Henk verbonden waren in de periode van studie en vorming.

In zijn aanbeveling van de wijdelingen tijdens de plechtigheid vertelt rector Broeders van Vronesteyn over hun eerdere werk en over hun studie. Steef Lokken was kraanmachinist in de haven van Rotterdam. Hij volgde de diakenopleiding aan het seminarie Bovendonk. Henk van Zoelen was financieel controller en projectcontroller. Hij studeerde theologie aan de TST en volgde daarna het programma van Bovendonk.

“De studieresultaten kwamen niet aanwaaien”, vertelt de rector over Steef. “Maar zijn gevoel voor humor en doorzettingsvermogen hebben hem gebracht waar hij nu is. Hij rondde zijn stage in Dordrecht en scriptie goed af.” De rector typeert Henk van Zoelen als een nauwgezette, zorgzame en betrouwbare man. “Hij heeft het vermogen goed te luisteren en kan mensen nabij zijn. Hij heeft een bijzondere devotie voor Maria en begeleidt al jaren pelgrims naar Banneux.” De rector geeft aan verheugd te zijn beide mannen bij de bisschop aan te kunnen bevelen voor de wijding.

“Diakens zijn gekozen om de apostelen in hun dienstwerk te helpen, omdat naast de verkondiging en het gebed de dienst aan de naaste in nood een kerntaak is van de Kerk”, preekt de bisschop vanuit de tweede lezing (Handelingen 6, 1-7b). “De Kerk bewaart het evangelie om het steeds opnieuw bekend te maken aan alle mensen van goede wil, in de Kerk en buiten de Kerk. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft het zo mooi omschreven, dat iedere mens bekwaam is de roepstem van God te verstaan (Gaudium et Spes 19). Mensen zeggen misschien: ik heb andere plannen dan het evangelie en iets anders te doen dan op zondag naar de kerk te gaan. Maar de Heer gaat met iedere mens onderweg.” Wij op onze beurt zijn geroepen om te roepen, aldus de bisschop.

“We geloven dat we met de liefde van Christus echt verschil maken in de wereld.”

“We bidden dat de Heer nog veel mensen mag roepen tot priester of diaken, tot religieus of tot het huwelijk. Er zijn misschien vandaag mensen onder u die denken: waarom ik niet? Het zou goed zijn als vandaag de Heilige Geest het laatste zetje geeft om erover in gesprek te gaan. Want dan kan het evangelie doorgaan in de nieuwe generaties die na ons komen. We mogen het doen met het geloof dat we met de liefde van Christus echt verschil maken in de wereld, niet voor onze eigen eer, maar tot eer van God.”

Tijdens de wijdingsplechtigheid bevestigen de wijdelingen onder meer, dat ze de geest van gebed willen bewaren en verdiepen en het ambt van diaken met nederige naastenliefde willen vervullen. Daarna knielen ze en leggen ze hun handen gevouwen in de handen van de bisschop. Terwijl Steef en Henk plat ter aarde liggen, worden de heiligen tijdens de gezongen ‘litanie van de heiligen’ gevraagd om gebed voor hen: ‘wees onze voorspraak’. Daarna volgt het daadwerkelijke moment van de wijding. De bisschop legt in stilte de handen op het hoofd van Steef en Henk en spreekt dan het wijdingsgebed uit. De nieuwe diakens ontvangen hun liturgische kleding en uit handen van de bisschop het evangelieboek. “Ontvang het evangelie van Christus, waarvan u de verkondiger bent geworden”, zegt deze, “en zie erop toe dat u gelooft wat u zelf gelezen hebt, dat u onderricht wat u in geloof hebt aanvaard, en dat u zelf handelt naar wat u hebt onderricht.”

  • Klik op de foto's voor een vergroting
De collecte tijdens de eucharistieviering (€ 1.533) is voor Centrum Vronesteyn voor de diocesane priester- en diakenopleiding en voor het pastoraat aan buitenlandse studenten in het bisdom Rotterdam. De studentenparochie H. Catharina van Alexandrië heeft in het bisdom zorg voor katholieke studenten uit het buitenland door ontmoeting in liturgie, catechese en gesprek. Steun voor dit pastorale werk is hard nodig en wordt van harte aanbevolen.

Aan het eind van de viering overhandigt vicaris-generaal Tjeerd Visser beide wijdelingen een brief, waarin officieel wordt bevestigd dat hun wijding tot diaken heeft plaatsgevonden. Henk van Zoelen werkt in de parochie Maria Sterre der Zee (Den Haag). Steef Lokken is werkzaam in de parochie Nicolaas Pieck en Gezellen (Brielle, Hellevoetsluis, Rhoon, Rotterdam-Hoogvliet, Rozenburg, Spijkenisse) en de parochie De Heilige Familie (Achthuizen, Middelharnis, Oud Beijerland, Oude Tonge, Puttershoek).

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven