Inspiratie

Parochiebladen informeren en inspireren met gebed

Door: Bisdom zondag 10 juni 2018

Foto: Peter van Mulken

Parochiebladen kunnen lezers helpen om tot bidden te komen

Parochiebladen besteden in het Jaar van Gebed extra aandacht aan bidden. Dat blijkt tijdens de bijeenkomst met redacties van parochiebladen op 6 juni in Delft. Het bisdom organiseert de bijeenkomst om uit te wisselen rond de vraag hoe je als parochieblad mensen kunt uitnodigen om te komen tot gebed.

De avond wordt geopend met gebed. Mgr. Van den Hende houdt daarna een korte inleiding. “Jezus zegt: blijf bidden (Lucas 18, 1). Bidden hangt samen met ons geloof vitaal houden (Lucas 18, 8b). Bidden is belangrijk voor onze band met God, die anders verschraalt. We denken bij de Kerk vaak aan gebouwen. Maar meer nog zijn we mensen in de Kerk die een netwerk van liefde vormen.” De parochiebladen willen die mensen informeren en in toenemende mate ook inspireren. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) had veel aandacht voor de media (document ‘Inter Mirifica’), omdat deze kunnen bijdragen aan verspreiding van het evangelie en de opbouw van een beschaving van liefde. “In de jaren '60 is in veel parochies een parochieblad ontstaan”, constateert de bisschop. Eerst waren het eenvoudige blaadjes, vaak wekelijks. Typemachines en stencilmachines maakten dat mogelijk. De technische mogelijkheden zijn inmiddels veel verder. “Op veel plaatsen is het parochieblad inmiddels uitgegroeid tot een ware glossy. Het zijn mooie tijdschriften, die relatief veel worden gelezen”, aldus de bisschop.

“We verdiepen ons in een thema om op onze beurt anderen dingen aan te kunnen reiken.”

Parochiebladen kunnen lezers in de parochie helpen om tot bidden te komen. Welke plaats heeft gebed in het parochieblad en op welke manier bid je zelf? Laten redactieleden zich raken om op hun beurt anderen te raken vanuit een bewuste geloofshouding? Een van de deelnemers geeft aan dat de redactie bewust zoekt naar onderwerpen die mensen kunnen raken. Een ander vertelt: “We hebben als redactie altijd een jaarthema. Dit jaar is dat het ‘Jaar van Gebed’. Een thema werkt positief. We moeten ons erin verdiepen om op onze beurt anderen dingen aan te kunnen reiken. Je leert daar zelf veel van en het is leuk voor de parochie. Binnenkort maken we een nummer met extra aandacht voor reisgebeden.”

In de pauze is er met name rond de tafel met meegebrachte bladen een levendige uitwisseling. Vervolgens vertellen vier parochiebladredacties hoe zij te werk gaan. De Sint Christoffelparochie, gefuseerd op 1 januari 2016 en met zes parochiekernen, geeft ‘Draagkracht’ uit. Recent werd daarin een tekst gepubliceerd over de uitzending van een Geloofsgesprek op tv over bidden. Een artikel hierover op de bisdomwebsite werd daarvoor overgenomen en ingekort.

Parochieblad ‘Wil’skracht’ verschijnt in de Willibrordusparochie (Lisse, Hillegom en De Zilk). “De bisschop is in onze parochie geweest voor een inleiding over bidden en toen bleek dat er veel vraag was naar gebed”, vertelt de redactie. “We hebben nu een pagina over het Jaar van Gebed en een kalender met gebeden. Eerder plaatsten we gebeden in het blad als er ruimte voor was, maar nu doen we dat structureel.”

Foto: Peter van Mulken

In de parochiefederatie Clara en Franciscus (Nieuwkoop, Roelofarendsveen e.o.) heet het blad ‘Samenstromen’. De regio is watergebied en de parochies in de federatie stromen samen, legt de redactie uit. “Het blad wordt gemaakt vanuit de tien parochiekernen. We verzamelen en verdelen taken. We zijn de ‘hamsters’ als het ware.” Het algemene deel van het blad besteedt aandacht aan gebed.

Monique Meeussen, die de avond organiseerde en leidt, vertelt tot slot over parochieblad ‘Stella Maris’ in Den Haag, waar ze eindredacteur van is. De parochie Maria Sterre der Zee telt zes geloofsgemeenschappen. Het blad verschijnt zesmaal per jaar en laat vanwege het Jaar van Gebed in elk nummer steeds iemand uit een andere geloofsgemeenschap aan het woord over wat bidden voor haar of hem betekent. Zo vertelt iemand hoe ze, als ze de sirene van een ambulance hoort, bidt voor de persoon en de familie. Monique Meeussen: “Het is bijzonder. De oplage van het blad is 6.500 exemplaren en mensen schrijven dan heel open over hun bidden.”

De avond wordt afgesloten met een Weesgegroet. De deelnemers kijken terug op een zinvolle bijeenkomst onder meer door de onderlinge uitwisseling van informatie en tips. Een van die tips was om ook de maandelijkse gebedsintentie van de paus te volgen. Toevallig staat die juist deze maand in het teken van communicatie.

Dit is de video van de paus voor juni met de gebedsintentie: “Laten we samen bidden, opdat de sociale netwerken de eigen persoonlijkheid niet opheffen, maar dat zij solidariteit en respect voor de anderen in hun verschillen stimuleren.” Bekijk de video van de paus:

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven