Inspiratie

“Voor een synodale Kerk”: Jongeren in gesprek bij de Tour of Faith

Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 01 maart 2022

Foto: Bisdom Rotterdam

Jongeren bij de Tour of Faith in gesprek over de vragen voor de bisschoppensynode

Op zondag 27 februari streek de Tour of Faith neer in Lisse. In de H. Agathakerk vierden de deelnemers samen de eucharistie. Daarna was er een ontmoeting van de jongeren en de bisschop in het paus Franciscushuis. Pastoor Bosma, diaken Osseweijer en kapelaan Huntjens en zuster Nadiya SSVM hielpen mee bij het programma en leidden later op de middag gesprekken in deelgroepen.

De evangelielezing deze zondag is uit het evangelie volgens Lucas (Lucas 6, 39-45). “Wat zijn de vruchten die wij voortbrengen, die wij in ons leven laten zien en die we de Heer kunnen aanbieden?” vraagt de bisschop in zijn homilie. “Juist ook in deze tijden van oorlogsdreiging.” Vruchten voortbrengen kan in alle omstandigheden. Bisschop Van den Hende: “Elke dag zijn er momenten waarop we goede vruchten kunnen laten zien, door ons gebed, door van de Heer te getuigen en door naastenliefde. Ter ere Gods en voor het heil van onze medemens.”

Na de eucharistieviering geeft de bisschop een korte toelichting op de synodale raadpleging die plaatsvindt vanwege de bisschoppensynode “Voor een synodale Kerk: communio, missio, participatio”. Het gesprek begint met het gebed tot de Heilige Geest dat hoort bij de synode. “We praten met elkaar over onze gemeenschap, de ‘communio’ met God en elkaar en over onze deelname aan de zending van de Kerk. De Heilige Geest is nodig om de Kerk bijeen te houden, om eenheid te bewerken en te bewaren.”

“Een mooie zin in het gebed is: ‘Maak dat U thuis bent in ons hart’”, zegt de bisschop. “Er leeft van alles in ons hart: stress bijvoorbeeld en soms ook twijfel over onszelf en onze wereld. Het is belangrijk dat we elke keer weer ruimte maken in ons hart voor de Heer. Omdat we zwakke mensen zijn en Hij ons zijn kracht kan geven.”

Na de viering wordt bij de ontmoeting in het paus Franciscushuis de ‘gespreksstarter’ uitgereikt die in het bisdom Rotterdam is gemaakt voor de synode en waarop de trefwoorden van de synode (communio, participatio, missio) worden gecombineerd met de drievoudige zending van de Kerk: de verkondiging, de sacramenten, de naastenliefde. “Denk er maar eens over na: met welke opdracht ben je het meest bezig en welke zou je meer willen leren, waar is er ruimte voor groei?” zegt de bisschop.

Ook wordt de landelijke handreiking uitgedeeld met vragen voor de synode om over in gesprek te gaan. Er worden drie groepen gevormd die uiteen gaan en daarna weer samenkomen om kort uit te wisselen over hun uitwisseling. “Wij hebben vooral gesproken over dat ieder van ons een taak heeft en hoe je nou op zoek gaat naar wat God van je wil en hoe je deel bent van het lichaam van Christus”, zegt de ene groep. De tweede groep sprak met name over medeverantwoordelijk zijn voor de missie van de Kerk en hoe fouten die de Kerk in het verleden heeft gemaakt, zoals seksueel misbruik, dat bemoeilijkt als je met mensen over je geloof praat. De derde groep sprak aan de hand van de gespreksstarter vooral over hoe je kunt groeien in je relatie met God en hoe je omgaat met mensen die het je lastig maken. “Moeder Teresa bijvoorbeeld vroeg bij een bakker iets te eten voor een arm kind dat ze bij zich droeg”, vertelt een van de deelnemers. “De man spuugde in haar gezicht en moeder Teresa zei toen: en wat heeft u voor dit kind?”

Voordat de maaltijd begint, waarbij ieder zijn eigen wrap kan maken met beleg dat op een lange tafel klaar staat, wordt de middag afgesloten met het gebed van paus Benedictus XV voor vrede. Paus Benedictus XV was paus vanaf 1914, het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Het gebed spreekt over tijden van zware beproevingen en vraagt “maak een einde aan de verdeeldheid die de volkeren uiteenscheurt.”

Groepen die vanwege de synode in gesprek willen en daarvan een verslag willen maken, kunnen dit verslag vóór Pasen (15 april) sturen aan het bisdom via het secretariaat van de bisschop (a.d.jong@bisdomrotterdam.nl). Gevraagd wordt om een verslag van maximaal twee pagina’s met een voorblad waarop wordt aangegeven welke personen deelnamen aan het gesprek en waar en wanneer dit werd gevoerd. In gesprek gaan kan met de landelijke handreiking en de gespreksstarter die in het bisdom Rotterdam is gemaakt.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven