Netwerk van liefde

“Voor een synodale Kerk”: Caritas en diaconie

Door: Bisdom Rotterdam zaterdag 26 februari 2022

PCI-besturen en diaconale werkgroepen in gesprek over de vragen voor de bisschoppensynode

Naast gesprekken die in parochies kunnen worden gehouden als onderdeel van de voorbereiding op de bisschoppensynode “Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio” worden door het bisdom Rotterdam gesprekken gehouden. Deze worden georganiseerd via het netwerk dat de Kerk is. Op dinsdag 22 februari organiseerde de Diocesane Caritas Instelling (DCI) de eerste van twee bijeenkomsten voor leden van PCI-besturen en diaconale werkgroepen.

Diaken Jos van Adrichem is voorzitter van de DCI. Hij opent de avond, die plaatsvindt voor het vicariaat Rotterdam in de parochiezaal bij de Emmaüsgangers kerk in Rotterdam, met het gebed voor de synode. De DCI zal een gespreksverslag maken en inbrengen als input voor het diocesane verslag. “En we willen ook goed luisteren en uw input gebruiken als DCI voor ons werkplan”, zegt hij.

Daarna leest hij uit de brief van Paulus aan de Korintiërs (1 Korintiërs 12, 4-11) over de gaven van de Geest die de gelovigen ontvangen. “Alle gedoopten zijn geroepen om deel te nemen aan de zending van de Kerk, zegt paus Franciscus. Iedereen moet kunnen deelnemen”, aldus Jos van Adrichem. Daarna licht hij de trefwoorden van de synode kort toe. “Communio gaat over gemeenschap, zowel met God als met de mensen. Participatio is de actieve deelname van alle gelovigen aan de zending van de Kerk. En missio gaat over de zending, het verkondigen van de blijde boodschap in woord en daad.”

Jan Maasen is medewerker diaconie bij het bisdom en hoofd pastorale dienstverlening. Hij leidt het gesprek deze avond. Dat is onderverdeeld in drie blokken met vragen waarover wordt uitgewisseld. Het eerste thema dat aan bod komt is: de verantwoordelijkheid delen voor onze gemeenschappelijke missie. “Hoe staat het met de deelname van parochianen aan diaconale activiteiten?” is een van de vragen. En: “Hoe zou die inzet kunnen worden verbeterd?” Het tweede thema is: dialoog in Kerk en samenleving. Daarbij wordt gesproken over diversiteit in de parochie, in het vrijwilligersbestand en in de PCI: “Is er contact en samenwerking van mensen met verschillende culturele achtergronden? Is er contact en samenwerking van mensen met verschillende leeftijden?”

Na een korte pauze gaat het gesprek verder met de derde ronde over het thema: vieren. “Samen onderweg zijn is alleen mogelijk als het gebaseerd is op gemeenschappelijk luisteren naar het woord en de viering van de eucharistie. Hoe inspireren en leiden gebeden en liturgische vieringen ons gemeenschapsleven in de parochie en hoe stimuleren ze de diaconale inzet van parochianen?”

De deelnemers spreken over de uitdaging om de diaconie handen en voeten te geven op plekken waar het vrijwilligersbestand erg oud is geworden. Er wordt gesproken over de jongere generaties in de Kerk en over diaconie in gemeenschappen van migranten. Het gesprek gaat over wat de Kerk te bieden heeft en een van de deelnemers draait dat om en zegt: wat hebben wij de Kerk te bieden? Ook worden bijzondere ervaringen gedeeld. Een van de deelnemers vertelt: “We zijn aanwezig bij de Voedselbank die elke vrijdag eten uitdeelt. Ik zie daar iets bijzonders gebeuren. Mensen komen daar met hun kinderen naartoe om voedsel te halen. Er staan ook mensen buiten, die niet op de lijst staan. Maar de mensen die een pakket hebben opgehaald delen met de mensen die buiten staan.” Diaken Van Adrichem herkent dat. “Mensen delen van hun armoede, ze delen van het weinige dat ze hebben.”

“Ik vond het bijzonder om voor het eerst sinds twee jaar met een grotere groep PCI-bestuurders en diaconale vrijwilligers om de tafel te zitten”, vertelt Jan Maasen na afloop. “Wat de bijeenkomst bijzonder maakte, was de inhoud. Meestal komen PCI-bestuurders samen rond een onderwerp dat inhoudelijk te maken heeft met hun bestuurswerk. Nu stond de Kerk zelf centraal en hun eigen ervaringen als parochiaan. We hebben dan ook niet alleen gesproken over de ervaringen als caritasbestuurders om noden in de gemeenschap op te sporen, netwerken te onderhouden en acties op te zetten.” Hij kijkt terug op een goede avond: “Het viel mij op hoe snel de tijd omvloog en hoeveel ruimte er was om uiteenlopende ervaringen in te brengen. Men was geïnteresseerd in elkaars verhalen. Die hadden niet alleen betrekking op het werk als caritasbestuurder. Ook ervaringen als vrijwilliger in de catechese of liturgie kwamen naar voren, als ouder en grootouder, als gewone parochiaan.”

Omdat het gesprek ook door mag gaan na deze avond, werd aan het eind de gespreksstarter uitgedeeld die in het bisdom Rotterdam is gemaakt. Duidelijk herkenbaar is daarop de caritas afgebeeld als onderdeel van de zending van de Kerk. Groepen die in gesprek willen en daarvan een verslag willen maken, kunnen dit verslag vóór Pasen (15 april) sturen aan het bisdom via het secretariaat van de bisschop (a.d.jong@bisdomrotterdam.nl). Gevraagd wordt om een verslag van maximaal twee pagina’s met een voorblad waarop wordt aangegeven welke personen deelnamen aan het gesprek en waar en wanneer dit werd gevoerd. In gesprek gaan kan met de landelijke handreiking en de gespreksstarter die in het bisdom Rotterdam is gemaakt.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven