Over Vronesteyn

Vronesteyn is het centrum voor de priesteropleiding en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam

Vronesteyn leidt mannen op die als priester of diaken hun leven willen geven voor de opbouw van de parochies in het bisdom Rotterdam. God roept mensen heel persoonlijk, ook anno nu, om het evangelie te verkondigen in woord en daad.

De opleiding tot priester en diaken omvat leerstof en meer dan dat. De hele mens wordt gevormd in een klimaat dat hem dichter brengt bij God en mensen. Vronesteyn is een thuisplaats voor geestelijke groei om de essentiële elementen van de ontwikkeling naar het gewijde ambt te ontvangen. Voor alle toekomstige priesters en diakens van het bisdom wil Vronesteyn een vormingshuis zijn, waar zij hun relatie met God en de medemensen intens en oprecht verder inhoud kunnen geven. Vele vormingsmomenten vinden er plaats.

De kapel van De Goede Herder is een plaats van rust en bezinning, van gerichtheid op onze God en vindplaats van genade. Het leven vanuit het dubbelgebod van de liefde, God en de naaste beminnen, wordt hier uitgesproken en gevierd in een persoonlijk en gezamenlijk gebed en in de eucharistie. Het raam van de kapel toont de leerlingen van Jezus, die op het woord van de Heer hun visnet uitgooien voor de vangst: "Wees niet bang, ik zal je vissers van mensen maken" (Lucas 5, 10). Heel persoonlijk roept Jezus op: “Kom, volg Mij” (Marcus 1, 16-20).

Vronesteyn levert een bijdrage aan een goede spiritualiteit in het bisdom. De onderlinge band en gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het pastoraat van de priesters, diakens en pastoraal werkers (m/v) krijgt op een kerkelijk verantwoorde wijze inhoud. Na de wijding blijft Vronesteyn een plaats van ontmoeting voor verdere pastorale vorming en andere bezinnings- en studiemomenten.

 • Op dinsdag 31 augustus opent de priester- en diakenopleiding Vronesteyn het studiejaar met een eucharistieviering in de kerk van de HH. Laurentius en Ignatius (Eendrachtskapel). De viering begint om 18.00 uur. Belangstellenden zijn uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 • Vronesteyn bij de afsluiting van het studiejaar

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 30 juni 2021

  Met gebed (vespers) in de huiskapel en een gezamenlijk maaltijd sloten de staf en studenten van Vronesteyn op maandag 28 juni het studiejaar af. Daarbij werd afscheid genomen van plebaan Michel Hagen, die dertien jaar als spirituaal verbonden was aan Vronesteyn.

 • Digitale nieuwsbrief Vronesteyn: Zomertijd

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 23 juni 2021

  “Je beslist niet zomaar even of je wilt trouwen of niet, of je priester wilt worden of niet. Net zo min is het goed deze keuzen maar voor je uit te schuiven.” In het juninummer van de nieuwsbrief van Vronesteyn schrijft de spirituaal over de zomertijd: “Het kan helpen een periode vast te stellen om met deze wezenlijke vragen bezig te zijn. Bijvoorbeeld de zomermaanden.”

 • FOTOVERSLAG Diakenwijding Sander Verschuur

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 13 mei 2021

  “Op grond van de ondervraging van het christenvolk en het oordeel van de verantwoordelijken verklaar ik dat Sander Verschuur waardig bevonden is.” Met die plechtige woorden van rector Schnell werd op zondag 9 mei Sander Verschuur voorgedragen voor de diakenwijding.

 • LIVESTREAM Diakenwijding Sander Verschuur

  Door: Bisdom Rotterdam zaterdag 08 mei 2021

  Op zondag 9 mei zal bisschop Van den Hende door handoplegging en gebed Sander Verschuur tot diaken wijden voor het bisdom Rotterdam. De wijdingsplechtigheid vindt plaats tijdens de eucharistieviering om 15.00 uur in de kapel van Bovendonk te Hoeven.

Lees meer
Deel dit item

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven