Over Vronesteyn

Vronesteyn is het centrum voor de priesteropleiding en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam

Vronesteyn leidt mannen op die als priester of diaken hun leven willen geven voor de opbouw van de parochies in het bisdom Rotterdam. God roept mensen heel persoonlijk, ook anno nu, om het evangelie te verkondigen in woord en daad.

De opleiding tot priester en diaken omvat leerstof en meer dan dat. De hele mens wordt gevormd in een klimaat dat hem dichter brengt bij God en mensen. Vronesteyn is een thuisplaats voor geestelijke groei om de essentiële elementen van de ontwikkeling naar het gewijde ambt te ontvangen. Voor alle toekomstige priesters en diakens van het bisdom wil Vronesteyn een vormingshuis zijn, waar zij hun relatie met God en de medemensen intens en oprecht verder inhoud kunnen geven. Vele vormingsmomenten vinden er plaats.

De kapel van De Goede Herder is een plaats van rust en bezinning, van gerichtheid op onze God en vindplaats van genade. Het leven vanuit het dubbelgebod van de liefde, God en de naaste beminnen, wordt hier uitgesproken en gevierd in een persoonlijk en gezamenlijk gebed en in de eucharistie. Het raam van de kapel toont de leerlingen van Jezus, die op het woord van de Heer hun visnet uitgooien voor de vangst: "Wees niet bang, ik zal je vissers van mensen maken" (Lucas 5, 10). Heel persoonlijk roept Jezus op: “Kom, volg Mij” (Marcus 1, 16-20).

Vronesteyn levert een bijdrage aan een goede spiritualiteit in het bisdom. De onderlinge band en gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het pastoraat van de priesters, diakens en pastoraal werkers (m/v) krijgt op een kerkelijk verantwoorde wijze inhoud. Na de wijding blijft Vronesteyn een plaats van ontmoeting voor verdere pastorale vorming en andere bezinnings- en studiemomenten.

 • Rector Broeders nodigt uit voor de Oriëntatiedag Vronesteyn op 17 maart

  Door: Bisdom Rotterdam zaterdag 02 maart 2024

  Op zondag 17 maart houdt Vronesteyn een Oriëntatiedag (14.00-17.00 uur). Rector Broeders van Vronesteyn nodigt daar van harte toe uit. De dag is bedoeld voor mannen (18-45 jaar) die een roeping ervaren tot het priesterschap of diaconaat.

 • Vier stappen op weg naar Roepingenzondag 2024

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 28 februari 2024

  Roepingenzondag wordt dit jaar gehouden op 21 april. Rector Broeders van Vronesteyn schrijft in een brief die aan pastorale beroepskrachten is verstuurd: “De zorg voor de roepingenpastoraal in ons bisdom gaat ons allemaal aan. De komende periode gaan we samen op weg naar Roepingenzondag.”

 • Zalig Kerstmis en Gezegend Nieuwjaar!

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 22 december 2023

  Bisschop Van den Hende, de bisdomstaf en bisdommedewerkers, en rector Broeders en de staf en studenten van Vronesteyn wensen u een Zalig Kerstmis en Gezegend Nieuwjaar.

 • Lees het nieuws van Vronesteyn

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 22 december 2023

  Op vrijdag 22 december is de digitale nieuwsbrief van Vronesteyn verstuurd. Met daarin het laatste nieuws van de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam en natuurlijk aandacht voor Kerstmis.

 • Doet u mee met de kerstactie voor Vronesteyn? Lees de brief van de bisschop

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 21 december 2023

  In een brief die is verspreid met het kerstnummer van Tussenbeide en die is verstuurd aan donateurs van Vronesteyn, vraagt bisschop Van den Hende om steun voor de priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam. “De Heer die is mens geworden, die gekruisigd, gestorven en verrezen is en die leeft, roept ook in onze tijd”, aldus de bisschop.

Lees meer
Deel dit item

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven