Over Vronesteyn

Vronesteyn is het centrum voor de priesteropleiding en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam

Vronesteyn leidt mannen op die als priester of diaken hun leven willen geven voor de opbouw van de parochies in het bisdom Rotterdam. God roept mensen heel persoonlijk, ook anno nu, om het evangelie te verkondigen in woord en daad.

De opleiding tot priester en diaken omvat leerstof en meer dan dat. De hele mens wordt gevormd in een klimaat dat hem dichter brengt bij God en mensen. Vronesteyn is een thuisplaats voor geestelijke groei om de essentiële elementen van de ontwikkeling naar het gewijde ambt te ontvangen. Voor alle toekomstige priesters en diakens van het bisdom wil Vronesteyn een vormingshuis zijn, waar zij hun relatie met God en de medemensen intens en oprecht verder inhoud kunnen geven. Vele vormingsmomenten vinden er plaats.

De kapel van De Goede Herder is een plaats van rust en bezinning, van gerichtheid op onze God en vindplaats van genade. Het leven vanuit het dubbelgebod van de liefde, God en de naaste beminnen, wordt hier uitgesproken en gevierd in een persoonlijk en gezamenlijk gebed en in de eucharistie. Het raam van de kapel toont de leerlingen van Jezus, die op het woord van de Heer hun visnet uitgooien voor de vangst: "Wees niet bang, ik zal je vissers van mensen maken" (Lucas 5, 10). Heel persoonlijk roept Jezus op: “Kom, volg Mij” (Marcus 1, 16-20).

Vronesteyn levert een bijdrage aan een goede spiritualiteit in het bisdom. De onderlinge band en gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het pastoraat van de priesters, diakens en pastoraal werkers (m/v) krijgt op een kerkelijk verantwoorde wijze inhoud. Na de wijding blijft Vronesteyn een plaats van ontmoeting voor verdere pastorale vorming en andere bezinnings- en studiemomenten.

 • Kort na Roepingenzondag diakenwijding Sander Verschuur op zondag 9 mei

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 20 april 2021

  Op de vierde Zondag van Pasen 25 april viert de Kerk wereldwijd Roepingenzondag met bijzondere aandacht en gebed om roepingen. Kort na Roepingenzondag, op zondag 9 mei, zal de bisschop in de kapel van Bovendonk Sander Verschuur door handoplegging en gebed wijden tot diaken voor het bisdom Rotterdam.

 • In een video die speciaal voor Roepingenzondag 25 april is opgenomen vraagt bisschop Van den Hende aandacht voor het gebed om roepingen en het gesprek over roepingen: “Bovenal wil ik mij graag richten tot degenen die geroepen zijn tot het priesterschap en het diaconaat in de toekomst.”

 • De heilige Jozef is “een buitengewone figuur”, schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor Roepingenzondag 25 april. De Kerk viert dit jaar een Jozefjaar. Daarom houdt de paus op Roepingenzondag de heilige Jozef ten voorbeeld.

 • Vronesteyn: In gesprek over de boodschap van de paus voor Roepingenzondag

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 08 april 2021

  Op dinsdag 6 april gingen priester- en diakenstudenten van Vronesteyn en enkele jongere diocesane en reguliere priesters samen met rector Walter Broeders en bisschop Van den Hende in gesprek over de boodschap van de paus voor Roepingenzondag.

 • Lees de nieuwsbrief van Vronesteyn

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 26 maart 2021

  “Ik voelde mij misschien wel geroepen om priester te worden, maar tegelijkertijd dacht ik: ‘Dat ziet God toch wel verkeerd’.” In de nieuwsbrief van Vronesteyn schrijft priesterstudent Sander Verschuur over een vraag waar hij mee rondliep voordat hij aan de priesteropleiding begon en hoe hij daarop antwoord kreeg.

Lees meer
Deel dit item

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven