Over Vronesteyn

Vronesteyn is het centrum voor de priesteropleiding en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam

Vronesteyn leidt mannen op die als priester of diaken hun leven willen geven voor de opbouw van de parochies in het bisdom Rotterdam. God roept mensen heel persoonlijk, ook anno nu, om het evangelie te verkondigen in woord en daad.

De opleiding tot priester en diaken omvat leerstof en meer dan dat. De hele mens wordt gevormd in een klimaat dat hem dichter brengt bij God en mensen. Vronesteyn is een thuisplaats voor geestelijke groei om de essentiële elementen van de ontwikkeling naar het gewijde ambt te ontvangen. Voor alle toekomstige priesters en diakens van het bisdom wil Vronesteyn een vormingshuis zijn, waar zij hun relatie met God en de medemensen intens en oprecht verder inhoud kunnen geven. Vele vormingsmomenten vinden er plaats.

De kapel van De Goede Herder is een plaats van rust en bezinning, van gerichtheid op onze God en vindplaats van genade. Het leven vanuit het dubbelgebod van de liefde, God en de naaste beminnen, wordt hier uitgesproken en gevierd in een persoonlijk en gezamenlijk gebed en in de eucharistie. Het raam van de kapel toont de leerlingen van Jezus, die op het woord van de Heer hun visnet uitgooien voor de vangst: "Wees niet bang, ik zal je vissers van mensen maken" (Lucas 5, 10). Heel persoonlijk roept Jezus op: “Kom, volg Mij” (Marcus 1, 16-20).

Vronesteyn levert een bijdrage aan een goede spiritualiteit in het bisdom. De onderlinge band en gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het pastoraat van de priesters, diakens en pastoraal werkers (m/v) krijgt op een kerkelijk verantwoorde wijze inhoud. Na de wijding blijft Vronesteyn een plaats van ontmoeting voor verdere pastorale vorming en andere bezinnings- en studiemomenten.

 • Poster en gebedsprentjes voor Roepingenzondag 2024

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 03 april 2024

  “Wat vraagt God van jou?” is het thema van Roepingenzondag 21 april. Gebedsprentjes en posters werden verstuurd naar de parochiesecretariaten voor verdere verspreiding. De collecte op Roepingenzondag is bestemd voor Vronesteyn, voor de opleiding van priesters en diakens voor parochies in het bisdom Rotterdam.

 • Tweede stap naar Roepingenzondag: Oriëntatiedag Vronesteyn

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 22 maart 2024

  Op zondag 17 maart vond de Oriëntatiedag van Vronesteyn plaats. De dag was de tweede stap op weg naar Roepingenzondag 21 april. De Oriëntatiedag wordt elk jaar gehouden voorafgaand aan Roepingenzondag.

 • Voor leden van pastorale teams werd op 7 maart een online informatiesessie gehouden over “Kom en zie”. “Kom en zie” is een oriëntatiejaar dat wordt aangeboden vanuit Vronesteyn. In september 2024 zal het voor de derde keer starten. In acht maanden tijd denken de deelnemers (mannen in de leeftijd van 18-45 jaar) na over hun roeping.

 • Lees het nieuws van Vronesteyn

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 05 maart 2024

  Lees de digitale nieuwsbrief van Vronesteyn met het laatste nieuws van de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. Vronesteyn gaat in vier stappen op weg naar Roepingenzondag. De eerste stap is een bijeenkomst voor pastorale teams met informatie over het “Kom en zie-jaar”.

 • Rector Broeders nodigt uit voor de Oriëntatiedag Vronesteyn op 17 maart

  Door: Bisdom Rotterdam zaterdag 02 maart 2024

  Op zondag 17 maart houdt Vronesteyn een Oriëntatiedag (14.00-17.00 uur). Rector Broeders van Vronesteyn nodigt daar van harte toe uit. De dag is bedoeld voor mannen (18-45 jaar) die een roeping ervaren tot het priesterschap of diaconaat.

Lees meer
Deel dit item

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Volg Vronesteyn!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven