Verschillende organen werken met de bisschop samen bij het bestuur van het bisdom en de uitoefening van het apostolaat

  • Bisdomstaf
  • Kathedraal Kapittel
  • Priesterraad
  • Raad voor Economische Aangelegenheden