Curriculum vitae

Mgr. dr. J.H.J. van den Hende

Johannes Harmannes Jozefus van den Hende

 • Geboren op 9 januari 1964 in Groningen
 • Diakenwijding op 15 september 1990 te Groningen (Mgr. J. Möller)
 • Priesterwijding op 6 april 1991 te Groningen (Mgr. J. Niënhaus, wegens ziekte Mgr. J. Möller)
 • Bisschopswijding op 25 november 2006 te Breda
 • Benoemd door Paus Benedictus XVI tot Bisschop van Rotterdam op 10 mei 2011
 • Geïntroniseerd in de Kathedrale kerk te Rotterdam op 2 juli 2011

Opleidingen

 • 1976-1982 St. Maartenscollege te Groningen/Haren (gymnasium alpha)
 • 1982-1989 Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, doctoraal examen augustus 1990
 • 1989-1994 Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome, Faculteit kerkelijk recht,
  promotie april 1995
  Thesis: Particular Councils and Conferences of Bishops from Vatican II up to the 1983 Code

Benoemingen

 • 1994-2003 Pastoor in Oosterwolde, Gorredijk en Zorgvlied
 • 1997-2006 Rechter officialaat Utrecht-Groningen
 • 2000-2006 Vicaris-generaal van de bisschop van Groningen-Leeuwarden
 • 2002-2006 (Waarnemend) pastoor in Wehe den Hoorn en Kloosterburen
 • 2003-2006 Bisschoppelijk vicaris regio Groningen-Drenthe
 • 2006-2007 Bisschop-coadjutor van het Bisdom Breda
 • 2007-2011 Bisschop van Breda (31 oktober 2007)
 • 2011-heden Bisschop van Rotterdam