Kaart van parochies

Kaart van parochies in het bisdom Rotterdam

De indeling van parochies in het bisdom Rotterdam is het resultaat van een territoriale reorganisatie in de jaren 2007-2012, waarbij de parochiestructuur werd aangepast aan de tijd. Het proces van herinrichting vond plaats met het oog op de verstaanbare en geloofwaardige verkondiging van het evangelie.

In de beleidsplannen van de parochies is aandacht voor missionaire dynamiek en voor pastoraat op maat. Daarbij zijn de volgende hoofdlijnen aan te wijzen: de kwaliteit van de eucharistievieringen bevorderen, jongere generaties weten te binden, diaconale presentie, mensen in aanraking brengen met het geloof en de verdieping daarvan, samenwerken bevorderen, publiciteit.

Bekijk hier de kaart van de parochies van het bisdom Rotterdam.