Algemeen nieuws

Bisschoppenconferentie stuurt gesprekshandreiking voor synode naar de bisdommen

Door: Rkkerk.nl dinsdag 12 oktober 2021

Foto: Ramon Mangold

Handreiking met drie thema’s als uitgangspunt voor de besprekingen die elk bisdom organiseert

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een handreiking voor de besprekingen in het kader van de synode 2023 naar de bisdommen gestuurd. Deze handreiking is bedoeld als uitgangspunt voor de besprekingen die elk bisdom organiseert over het thema van de synode: ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

Op zondag 17 oktober wordt het traject van deze synode in alle zeven bisdommen officieel geopend met een eucharistieviering. In het bisdom Rotterdam is bisschop Van den Hende op zondag 17 oktober om 15.00 uur hoofdcelebrant in een speciale eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam. Daarna begint de diocesane fase in aanloop naar en voorbereiding op de synode die uiteindelijk in 2023 in Rome zal plaatsvinden. De bisdommen geven vorm aan dit traject door gesprekken en bijeenkomsten te organiseren waarin gesproken wordt over de aangegeven thema’s.

Rode draad daarin vormen de trefwoorden uit het thema voor deze synode: communio, participatio en missio (gemeenschap, participatie, zending). Het Vaticaan reikte tien kernthema’s aan waar de bisdommen uit kunnen kiezen om in de voorbereidende fase over te spreken. De Nederlandse Bisschoppenconferentie koos er drie die in ieder geval in de Nederlandse bisdommen aan de orde gaan komen.

Dit zijn de thema’s:

  • Vieren
  • Medeverantwoordelijk voor missie
  • Dialoog in Kerk en samenleving

De keuze voor deze drie thema’s is mede ingegeven door de zorg van de Nederlandse bisschoppen over de kwetsbaarheid van de Kerk en het christendom in ons land en in de westerse samenleving én door de hoop dat het christendom en de Kerk in onze streken toekomst en voortgang zal kennen. De bisschoppen herkennen in deze drie thema’s bovendien de trefwoorden: communio, participatio en missio. Bij elk van deze thema’s is een aantal vragen beschikbaar om over door te spreken.

De handreiking voor de bisdommen is gepubliceerd op de website rkkerk.nl. Deze geeft aan: “Ieder bisdom kan naar eigen keuze gremia, raden, groepen, individuen enzovoort bij de bespreking betrekken en ook over één of meer van de andere kernthema’s kan desgewenst worden gesproken. Alle inbreng wordt vervolgens verwerkt in een document per bisdom dat door de Nederlandse Bisschoppenconferentie wordt verwerkt in een nationaal document dat door wordt geleid naar het Secretariaat van Bisschoppensynode in Rome.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven