Inspiratie

400 vormelingen nemen deel aan eerste Vuurdoop! na de coronaperiode

Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 07 juni 2022

Bisschop Van den Hende zegent de vormelingen aan het eind van de Vuurdoop! (Foto: Bisdom Rotterdam)

Een ochtend met schriftlezing, gebed, workshops en theater over de kracht van de Heilige Geest

Tot tweemaal toe kon de Vuurdoop! voor vormelingen niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Maar op zaterdag 4 juni, de zaterdag voor Pinksteren, verwelkomde de kathedraal in Rotterdam weer vierhonderd vormelingen en meer dan honderd ouders en begeleiders. De editie van 2022 pakte zo de draad weer op van de Vuurdoop 2019. Désirée Bühler, verantwoordelijke voor het jongerenpastoraat in het bisdom, had met een team van medewerkers en vrijwilligers de diocesane bijeenkomst van de Vuurdoop! voorbereid en mogelijk gemaakt, zodanig dat de jarenlange traditie van de Vuurdoop! na de periode van corona opnieuw is opgebloeid.

Jongeren ontvangen het vormsel van de bisschop elk jaar vooral in de paastijd. Dat zijn de weken na Pasen tot het feest van Pinksteren, waarop de Kerk viert dat de leerlingen van Jezus de Heilige Geest ontvingen. In 2020 was het in de paastijd vanwege corona voor de bisschop niet mogelijk om in parochies het vormsel toe te dienen, omdat er geen publieke vieringen waren. “Maar van uitstel komt geen afstel”, zei de bisschop in de video die hij toen voor vormelingen opnam. In het najaar vonden de vormselvieringen in veel gevallen alsnog plaats.

Zo zijn in de coronaperiode toch veel vormselvieringen doorgegaan, rekening houdend met de omstandigheden en in kleinere groepen. Bisschop Van den Hende en de leden van de pastorale teams en vormselwerkgroepen spanden zich daar op veel plekken voor in. Zo konden in 2020 en 2021 in totaal 566 jongeren het vormsel ontvangen. In de eerste helft van 2022 ontvingen tot nu toe 205 jongeren het vormsel.

Bisschop van den Hende: “Het vormsel is een kostbaar sacrament waarin je als gedoopte mag bevestigen dat je gelooft in het evangelie en dat je de Heilige Geest ontvangt die met zijn kracht en vele gaven in je leven aanwezig blijft om je te helpen van dag tot dag trouw te blijven aan de liefde van Christus, in woord en daad, in de Kerk en in de wereld waarin we leven. Heel bijzonder in het Jaar van de Sacramenten -dat nu in ons bisdom gehouden wordt- mogen we opnieuw beseffen hoe het sacrament van de Heilige Geest ons leven als leerlingen van Jezus kracht en richting geeft.”

De bisschop, vicaris Egging en pastoraal werker Johnny Tran verzorgen tijdens de Vuurdoop! ieder een workshop voor ouders en begeleiders over het vormsel. Deze geloofsgesprekken begonnen met het lezen uit 1 Korintiërs 12, over het geloof in Jezus als geschenk van de Heilige Geest en over de vele geven die de ene Geest geeft aan verschillende mensen in de gemeenschap van de Kerk.

De Vuurdoop! is een ochtend met schriftlezing, gebed, workshops en theater over de kracht van de Heilige Geest. Vormelingen worden in de parochies inhoudelijk voorbereid op het ontvangen van het vormsel. De Vuurdoop! is daarnaast een dag van ontmoeting van zoveel mogelijk vormelingen uit het bisdom. Op de Vuurdoop! zien zij dat er in de Kerk nog veel meer leeftijdgenoten zijn die ervoor kiezen om het vormsel te ontvangen. Geloven immers doe je niet alleen en leeftijdgenoten zijn belangrijk.

In verschillende talen wordt ‘kom Heilige Geest’ gebeden bij de voorbede.

De dag opent met de lezing uit het boek Handelingen van de apostelen over de komst van de Heilige Geest (Handelingen 2, 1-11). De bisschop leest voor wat er gebeurt op de dag van Pinksteren en hoe de Heilige Geest de leerlingen van Jezus vervulde. “Het vuur maakte de leerlingen enthousiast om het evangelie te verspreiden”, zegt de bisschop. “Jezus is verrezen. Hij is niet dood, Hij is opgestaan en Hij vraagt aan ons om de liefde van God te verspreiden. Met vuur! Bij het vormsel ontvang je de Heilige Geest van Jezus zelf. We vieren het pinksterfeest en we mogen de boodschap van Jezus doorgeven met heel ons hart, met enthousiasme, met vertrouwen en geloof. En daarbij helpt de Heilige Geest je, omdat die je telkens weer de kracht en inspiratie kan geven.” En terwijl fakkeldragers het vuur dat achterin de kerk is aangestoken brandend houden, wordt daarna in verschillende talen ‘kom Heilige Geest’ gebeden bij de voorbede die eindigt met de bede dat “meer en meer mensen zich aansluiten bij Uw netwerk van liefde en met U op weg mogen gaan.”

Tijdens de workshops op de Vuurdoop! leren de vormelingen onder andere over de zeven gaven van de Geest en wat deze betekenen voor je leven. Ze maken kennis met het kerkelijke tienerprogramma Rock Solid. In een andere workshop krijgen ze uitleg over M25 en de werken van barmhartigheid. Ze schrijven kaarten voor vluchtelingen uit Oekraïne en horen over hulp die je vanuit je geloof kunt geven aan mensen in moeilijke omstandigheden. Zo maken de vormelingen kennis met vormen waarop zij het vuur van hun geloof brandend kunnen houden en zien ze hoe ze kunnen blijven groeien in geloof, na het ontvangen van het vormsel als leerlingen van Jezus. Ze beklimmen de toren van de kathedraal en komen daarbij bijzondere personen tegen, zoals de heilige Laurentius, patroonheilige van de kathedraal en het bisdom Rotterdam, en de heilige Titus Brandsma. Over hen en andere heiligen horen ze meer voordat ze de klim naar de toren inzetten.

De vormelingen schrijven kaarten voor vluchtelingen uit Oekraïne en horen over hulp die je vanuit je geloof kunt geven.

Aan het eind van de Vuurdoop! verzamelt iedereen zich weer in de kathedraal. Fakkeldragers brengen vuur naar voren in de kerk. De bisschop spreekt een gebed uit en zegent alle deelnemers na een gezamenlijk gebeden Onze Vader. Hij vraagt iedereen om het even heel stil te maken in de kathedraal voor gebed. En ondanks dat er bijna 600 mensen in de kathedraal zitten valt er een serene stilte, waarvan deelnemers na afloop zeggen dat die indrukwekkend was. Na het samen zingen van het Vuurdooplied klinkt het WJD-lied ‘Jesus Christ you are my life’. Zo verlaten de vormelingen al zingend de kathedraal om het vuur van Pinksteren brandend te houden in zichzelf en door te geven in hun omgeving.

Veel vrijwilligers, jong en oud, maakten de Vuurdoop! mee mogelijk. Ook werd er nog reclame gemaakt voor de zomerkampen van het bisdom, waar kinderen, tieners en jongeren zich nog voor kunnen aanmelden.

Klik op de foto voor een vergroting en blader met de pijltjes voor meer foto's:

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven