Inspiratie

Derde stap naar Roepingenzondag: Ambassadeursontmoeting op Vronesteyn

Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 16 april 2024

Glas-in-loodraam in de kapel van Vronesteyn. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Ontmoeting op Vronesteyn vanwege Roepingenzondag

Op de dag waarop de Relieken van H. Bernadette in de Rotterdamse kathedraal aankwamen (9 april) was 's avonds in Vronesteyn de ontmoeting van ambassadeurs van Vronesteyn op weg naar Roepingenzondag, op 21 april. Bij deze ontmoeting mochten enkele nieuwe ambassadeurs van Vronesteyn welkom geheten worden. Een van hen werd vergezeld door de pastoor van haar parochie. Rector Broeders vertelde blij te zijn met hun komst.

De ontmoeting werd geopend met het “Gebed om roepingen” dat op het gebedsprentje voor Roepingenzondag staat en met het luisteren naar het lied “Eccomi” van Marco Frisina. Rector Broeders vertelde hoe hij in Rome bij een congres over Roepingenpastoraat onder de indruk was van dit lied toen het door de priester en bijbelwetenschapper Frisina samen met een volle Sint Jan van Lateranen werd uitgevoerd. De titel van het lied “Hier ben ik” verwijst naar Psalm 40 “Hier ben ik Heer, uw wil te doen is mijn vreugde” en “Hier ben ik” is ook de tekst die de kandidaat uitspreekt bij de diaken- of priesterwijding.

In de ontmoeting van 9 april besteedde rector Broeders ruim aandacht aan de brief die paus Franciscus bij gelegenheid van Roepingenzondag 2024 heeft uitgegeven. De brief van de paus is getiteld “Geroepen om hoop te zaaien en vrede te stichten”. De paus verwijst naar het Heilig Jaar 2025 dat “Pelgrims van hoop” als thema heeft. De Wereldgebedsdag voor Roepingen is een gelegenheid, zo schrijft de paus, om met dankbaarheid voor de Heer de trouwe, volhardende en vaak verborgen inzet te gedenken van degenen die een levensroeping hebben aanvaard en om te bidden voor nieuwe roepingen.

“Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.”

De paus schrijft over degenen die de roeping tot het gewijde priesterschap hebben aanvaard. Zij wijden zich aan de verkondiging van het evangelie en breken, samen met het eucharistische brood, ook hun leven voor hun broeders en zusters. En hij noemt de religieuzen die hun leven aan de Heer wijden, zowel in stilte van gebed als in apostolische inzet, soms in achtergestelde gebieden. Bekend is hoe de paus meeleeft met religieuzen die aanwezig blijven in Gaza en in Oekraïne. Op Roepingenzondag vragen we de Vader om de gave van heilige roepingen voor de opbouw van zijn Rijk: “Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen” (Lucas 10).

In de bijeenkomst legt de nieuwe studiebegeleider van Vronesteyn, dr. Laura Migliori, uit dat er verschillende leerroutes zijn om vanuit Centrum Vronesteyn diaken of priester te worden: een universitaire leerroute via de Faculteit Katholieke Theologie en een route via het Theologisch Instituut Rolduc (TIR), waarbij de eerste jaren werk en studie worden gecombineerd. Verder wordt gesproken over het 'Kom en Zie-jaar' dat in september voor de derde keer zal starten, een verkenningsjaar voor mannen van 18-45 jaar die hun roeping willen onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van het diaconaat of het priesterschap willen openhouden.

Ten slotte wordt er nog informatie gegeven over de band met donateurs van Vronesteyn en worden vragen en ideeën uitgewisseld. Zo wordt voorgesteld om bij Roepingenzondag bij het uitgaan van de viering de gebedsprentjes van Roepingenzondag aan de kerkgangers uit te delen. Met een hartelijk dankwoord aan de aanwezigen en het bezichtigen van het huis voor wie Vronesteyn nog nieuw is wordt de avond afgesloten.

Vronesteyn gaat in vier stappen op weg naar Roepingenzondag

Vronesteyn ambassadeurs

Zes jaar geleden ontstond het idee om in elke parochie of federatie in het bisdom een vrijwilliger te vragen om ambassadeur voor Centrum Vronesteyn te worden. Taken van zo'n ambassadeur zijn het bevorderen van het bidden om roepingen (door te verzorgen dat op Roepingenzondag een voorbede om roepingen is), het bevorderen dat de poster en de gebedsprentjes van Roepingenzondag ook in de parochie zichtbaar zijn en zo mogelijk worden uitgedeeld, informatie te verspreiden in de parochie over de collecte voor Vronesteyn op Roepingenzondag en door beschikbaar te zijn voor informatie voor wie iets wil weten over de opleiding tot diaken of priester of over de mogelijkheid om Vronesteyn als donateur te ondersteunen. De ambassadeurs worden door Vronesteyn ondersteund met materiaal en in de aanloop naar bijvoorbeeld Roepingenzondag wordt een informatieve ontmoeting van ambassadeurs georganiseerd.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven