Inspiratie

Gezamenlijke afsluiting eerste nieuwe cursus voor parochiebestuurders

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 11 mei 2022

De ochtend begon met een eucharistieviering in de Sint-Willibrorduskerk in Bodegraven. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Diocesane ontmoeting met een eucharistieviering, korte presentaties en gesprek

Op zaterdag 7 mei sloten parochiebestuurders en medewerkers van het bisdom gezamenlijk de nieuwe cursus voor parochiebestuurders af die voor het eerst werd gegeven. De ochtend begon met een eucharistieviering in de Sint-Willibrorduskerk in Bodegraven. Daar heette vicaris-generaal Lex van Deelen iedereen welkom. De bijeenkomst was de zesde en laatste bijeenkomst van de cursus die online werd gehouden. “Vandaag staat de ontmoeting centraal: de ontmoeting met de levende Heer en met elkaar rond onze bisschop”, zei hij. Bisschop Van den Hende was hoofdcelebrant in de viering, waarin naast de vicaris-generaal ook vicaris Egging concelebreerde.

Bisschop Van den Hende, vicaris Egging (l) en vicaris-generaal Van Deelen (r). (Foto: Bisdom Rotterdam)

In zijn homilie preekt de bisschop dat we niet alleen op eigen kracht bouwen aan de Kerk, maar ook op de Heer mogen vertrouwen en steeds de nodige sterkte mogen vinden in Christus zelf. De Kerk is een netwerk van liefde, waarin we “onze talenten verbinden en Jezus’ liefde zichtbaar maken, en eenheid in plaats van verdeeldheid stichten”, aldus de bisschop.

Na de eucharistieviering wordt de ontmoeting vervolgd in parochiecentrum De Doortocht. Daar opent vicaris Egging, nadat iedereen van koffie en thee is voorzien, de bijeenkomst met gebed. Daarna vertelt hij over de twee vicariaten van het bisdom: het vicariaat Den Haag en het vicariaat Rotterdam. En hij spreekt over het werk van de vicarissen. “Een vicaris is een plaatsvervanger van de bisschop”, zegt hij. “Op mooie momenten, wanneer parochies een feest te vieren hebben, en op moeilijke momenten als je samen rond de tafel moet.” De vicarissen bezoeken alle parochies op een structurele basis tijdens de ‘canonieke visitatie’ die het kerkelijk wetboek voorschrijft. Vicaris Egging: “Naast een verplichting is dat ook een moment om samen te kijken naar hoe het in de parochie gaat, hoe we verder gaan, wat de perspectieven zijn en zo de zorg van de bisschop om wat er leeft in parochies mede tot uitdrukking te brengen.”

Annemieke de Jong, ambtelijk secretariaat van de bisschop en de bisdomstaf, opende de korte presentaties van bisdommedewerkers. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Vervolgens komen diverse medewerkers van het bisdom aan het woord. In telkens twee minuten vertellen zij waarvoor parochiebestuurders bij hen terecht kunnen. De korte presentaties worden afgewisseld met de foto’s en de functies van bisdommedewerkers die er deze dag niet zijn. Anneke Donkers, coördinator diocesane bijeenkomsten, geeft hierbij verdere uitleg. Zij kondigt ook de nieuwe cursusreeks aan die in september start. Mensen die nieuw als parochiebestuurder worden benoemd krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Andere parochiebestuurders zijn ook welkom en kunnen eraan deelnemen als opfriscursus.

V.l.n.r. Jan Maasen, Marc Schaap, Richard Bot, Liesbeth Stalmeier, Hein Steneker.

Tijdens een lunchmaaltijd met soep en broodjes is er is ruim gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en gesprek. Bij de afsluiting richt bisschop Van den Hende zich tot de parochiebestuurders. De bisschop spreekt zijn dankbaarheid voor hun inzet uit. “Ik wil u danken dat u vanuit uw geloof uw schouders zet onder het werk van de parochies en de gaven die u heeft gekregen in wilt zetten”, zegt de bisschop. “Relaties zijn niet in steen gebeiteld en moeten worden onderhouden. Ik ben daarom blij met deze ontmoeting vandaag. Ik ben blij ook dat de medewerkers van het bisdom het contact met u als bestuurders zo belangrijk vinden om hun werk te kunnen doen en aan te sluiten op wat nodig is voor de parochies. In het najaar start een nieuwe cursus en ik hoop dat we steeds weer werken aan het organische geheel van de Kerk. We zijn in Zuid-Holland met 160 lokale gemeenschappen in parochies en federaties aanwezig in de haarvaten van de samenleving, waar we deel van uitmaken en met geloof, hoop en liefde zout in de wereld kunnen zijn.”

V.l.n.r. Desirée Bühler, Gieta Jaggan, Margriet Piek, Robert Flipsen, Anneke Donkers, Aureel van Wersch.

Daarna presenteert de bisschop de twee boekjes met teksten die Titus Brandsma schreef in 1942, kort nadat hij gevangen was genomen. Alle aanwezigen ontvangen een exemplaar van beide boekjes. Op een leestafel zijn nog meer uitgaven van het bisdom gelegd om mee te nemen, zoals de strip over de laatste dagen van de heilige diaken Laurentius die de patroonheilige is van het bisdom en ook de Analecta waarin elk jaar belangrijke documenten worden gebundeld, waaronder diocesane teksten en decreten en documenten van de kerkprovincie en de Wereldkerk.

Bisschop Van den Hende bedankt de parochiebestuurders en doet hen de twee boekjes cadeau met teksten van Titus Brandsma.

De cursus voor parochiebestuurders startte op 26 oktober 2021 met de avond “Kerk zijn is een roeping”.

De cursusdata van de nieuwe reeks bijeenkomsten zijn:

Nieuw benoemde parochiebestuurders ontvangen hiervoor persoonlijk de uitnodiging. Andere parochiebestuurders kunnen eraan deelnemen als 'opfriscursus'. Neem voor meer informatie contact op met coördinator diocesane bijeenkomsten Anneke Donkers.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven