Inspiratie

Vicariaatsbijeenkomsten over Kerkbalans, AVG en btw

Door: Bisdom vrijdag 22 juni 2018

Bijeenkomsten van het economaat en PCI’en en parochiebestuurders

Tijdens vicariaatsbijeenkomsten op maandag 18 juni en donderdag 21 juni spraken penningmeesters en andere bestuursleden en het bisdom met elkaar over financiële en juridische zaken. In totaal woonden ongeveer 90 personen de avonden bij. Een belangrijk onderwerp tijdens de ontmoetingen was de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De avonden werden geopend door vicaris Henri Egging (vicariaat Rotterdam, 18 juni in Delft) en vicaris Lex van Deelen (vicariaat Den Haag, 21 juni in Zoetermeer).

Het eerste punt op de agenda was het luidmoment van de actie Kerkbalans. Parochies in het bisdom worden uitgenodigd om een startmoment te houden om de actieperiode in te luiden. Op de avonden werd een positief praktijkverhaal verteld over het luidmoment in Schiedam en in Zoetermeer. Op de avonden werd ook de plek van het diocesane startmoment voor de actie Kerkbalans 2019 bekendgemaakt. Dit wordt gehouden op zaterdag 19 januari in de Johannes de Doper kerk in Katwijk. “Als u ook een inluidmoment wil, bel ons, er zijn draaiboeken, hulpmiddelen en alles is praktisch en uitvoerbaar. Succes verzekerd!” drukte Kerkbalansconsulent Ad Sosef de aanwezigen op het hart.

Kerkbalansconsulent Martijn Erkens gaf daarna een toelichting op een schema met de rollen van onder meer de consulenten, talenten en ambassadeurs. Het schema werd gemaakt vanuit de vraag: hoe kunnen de consulenten efficiënter adviseren en communiceren met parochies? Idealiter heeft elke parochie een ‘ambassadeur’ Kerkbalans die met de consulent nieuwe initiatieven kan nemen voor de verdere verbetering van de actie. Ondertussen merken de consulenten Kerkbalans dat er mensen in parochies zijn met een talent. Martijn Erkens: “Denk aan communicatie, ledenadministratie, en financiële administratie. We zien dat parochies op de ene plek worstelen met een vraag en dat er mensen zijn die zich graag tijdelijk op een andere plek willen inzetten. Daar zouden we meer mee willen doen, met die bereidheid om ergens anders uit te helpen. Denk alstublieft eens na over de talenten die u in uw parochie heeft en over de ambassadeur in de parochie.”

Parochies, PCI’en en kerkelijke instellingen vinden op rkkerk.nl informatie over de AVG.

Omdat parochies het bisdom met enige regelmaat vragen stellen over btw, sprak Roger Ploum van MK Adviseurs over de omzetbelasting en economische bedrijvigheid van parochies. De parochie is in beginsel geen btw-ondernemer, omdat er giften zijn en geen prestaties tegen vergoeding. In sommige situaties hebben parochies wel economische activiteiten. Dan is de vraag of daarvoor een btw-vrijstelling geldt of niet. Parochies kunnen zich hierover informeren bij het bisdom.

Na de pauze sprak Marieke Wijnbeld van MAÄt Juridische Diensten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ze zette de belangrijkste begrippen uiteen en sprak over de eisen die worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens. Veel informatie is beschikbaar op de website www.rkkerk.nl/avg. Marieke Wijnbeld wees onder meer op het ‘Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018’. Dit bouwt voort op een reglement waarover de R.-K. Kerk in Nederland al beschikte. In het licht van de AVG zijn hierin enkele zaken aangescherpt.

Ook PCI’en vinden op deze website informatie. Naast zaken waarin landelijk wordt voorzien, moeten ook dingen lokaal worden geregeld, zoals een privacyverklaring, een verwerkersovereenkomst en privacybeleid. “Hoe ga je om met aanmeldingen voor nieuwsbrieven, bijvoorbeeld? Hoe ga je om naamlijsten en adreslijsten? Het is belangrijk dat je kunt aangeven hoe je de AVG naleeft.”

Tot slot van de avond had econoom John Bakker nog enkele korte mededelingen. Hij sprak over de route van de bisschoppelijke machtiging. Voorts benadrukte hij dat vanwege de ANBI-publicatieplicht per 1 juli 2018 van elke parochie, PCI en kerkelijke instelling het financiële overzicht 2017 moet zijn gepubliceerd. In het najaar worden opnieuw bijeenkomsten per vicariaat gehouden, gaf hij aan. Daarnaast zal er een diocesane bijeenkomst geldwerving zijn op 24 september. De uitnodiging hiervoor volgt.

Vicaris Egging en vicaris Van Deelen sloten de avonden af met gebed.

  • Zie voor informatie over de AVG de website rkkerk.nl/avg
  • Vragen over de AVG in het bisdom Rotterdam kunnen worden gesteld via avg@bisdomrotterdam.nl
  • Let op: vragen over de landelijke ledenadministratie (DocBase) kunnen worden gesteld via rkkerk.nl/avg
  • De presentaties worden na afloop op aanvraag toegestuurd aan de deelnemers. Zij kunnen hiervoor mailen naar m.piek@bisdomrotterdam.nl

Ook een luidmoment organiseren? Bekijk de video over het startmoment in Zoetermeer:

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven