Inspiratie

Presentatie van een stappenplan en het enquêteformulier Kerkbalans

Door: Bisdom Rotterdam maandag 03 mei 2021

Foto: Peter van Mulken

Online bijeenkomst van parochies die hun actie Kerkbalans verder willen verbeteren

Een goede evaluatie van je actie Kerkbalans helpt parochies om verbeterpunten te formuleren. Op donderdag 29 april presenteerde Ad Sosef een stappenplan voor de evaluatie van de actie Kerkbalans parochies. Ad Sosef begeleidt parochies in het bisdom Rotterdam vanuit het diocesane Actie Kerkbalans Service Centrum.

Algemeen econoom John Bakker heet de deelnemers en de inleider welkom op de avond. “We mogen de actie Kerkbalans enthousiast onder de aandacht blijven brengen”, benadrukt hij. “Immers, onze parochies hebben middelen nodig voor de pastorale activiteiten. We mogen onze mede-parochianen uitnodigen om hun betrokkenheid op de kerk ook als een financiële verantwoordelijkheid te zien. We mogen onszelf daartoe uitdagen en elkaar als broeders en zusters in de Kerk inspireren en vasthouden.”

Op de avond loopt Ad Sosef het stappenplan door met de deelnemers. Onderdeel van het plan is een checklist, waarin veel verschillende aspecten van de actie Kerkbalans aan bod komen. Die checklist, of eigenlijk enquête, kan worden ingevuld door individuele geloofsgemeenschappen en parochiekernen. Door de vele onderwerpen die erin aan bod komen, leent de enquête zich ook heel goed voor een gezamenlijk proces in de parochie of federatie. De afzonderlijke geloofsgemeenschappen kunnen met de vragenlijst in de hand samen verbeterpunten uitkiezen om gezamenlijk op te pakken voor ieders kerklocatie.

Zeker ook in de tijd van coronamaatregelen is een evaluatie van de actie Kerkbalans belangrijk. Dit jaar moesten parochies immers nieuwe wegen zoeken om de Kerkbalansbrieven coronaproof te bezorgen. En met minder bezoekers in de kerk moest de actie extra onder de aandacht worden gebracht.

Het belang van de actie Kerkbalans is groot. Op de avond presenteert Ad Sosef de laatste cijfers die aangeven dat de inkomsten van parochies in het bisdom Rotterdam voor 35% uit Kerkbalans komen. Daarnaast wordt normaliter 16% ontvangen via collectes. “Dat is dus 51% van de inkomsten van parochies in het bisdom die via Kerkbalans en collectes worden ontvangen”, benadrukt Ad Sosef. Het afgelopen jaar konden er door de coronamaatregelen veel minder mensen in de kerk deelnemen aan de eucharistievieringen en waren er dus minder collecte-inkomsten. In een aantal gevallen hebben parochies juist daarom om een extra bijdrage van parochianen gevraagd in de Kerkbalansbrief. Ad Sosef: “Uiteraard zijn mensen vrij om te geven wat ze kunnen missen. Maar de stellige indruk is, dat het verzoek om wat extra te geven vanwege de mindere collectes heel goed werd begrepen door parochianen.”

Op de avond wordt het stappenplan toegelicht en gesproken over de onderdelen van het enquêteformulier Kerkbalans. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en er wordt contact gelegd voor het maken van vervolgafspraken in afzonderlijke parochies.

Stappenplan en enquêteformulier Kerkbalans

Het Actie Kerkbalans Servicecentrum ondersteunt parochies met het stappenplan. Een belangrijk hulpmiddel voor het formuleren van verbeterpunten is het enquêteformulier Kerkbalans. Het stappenplan en het enquêteformulier Kerkbalans zijn op aanvraag beschikbaar via kerkbalans@bisdomrotterdam.nl.

De stappen uit het stappenplan zijn:

 • Actuele situatie:
  • Ervaringen Kerkbalans 2021 algemeen
  • Geconstateerde verbeterpunten
 • Enquêteformulier Kerkbalans:
  • Wat doen we (nog) niet en wat willen we (wel) doen?
  • Opsplitsen in lokale acties (parochiekern) en collectieve acties (parochie/federatie)
 • Actieplan:
  • Vaststellen actieplan en planning van de activiteiten
  • Uitvoering van activiteiten Kerkbalans 2022
  • Evaluatie

Het enquêteformulier Kerkbalans vraagt onder meer naar:

 • Gebruik van DocBase
 • Gebruik van Exact Online
 • Gebruik van een (eigen) folder
 • Begeleidende brief (personaliseren en segmenteren)
 • Bijlagen (toezeggingen en uitnodigen voor een periodieke overeenkomst)
 • Brief of eigen folder (inhoudelijk: vermelding van activiteiten en specifieke doelen)
 • Verspreiding van de enveloppen (bezorgen en ophalen)
 • Betaling van de bijdrage (acceptgiro, incasso, QR-code)
 • Herinneringen (versturen van herinneringen)
 • Bedanken (parochianen en vrijwilligers)
 • Publicaties (berichtgeving over Kerkbalans en terugkoppeling resultaten)
 • Startmoment Actie Kerkbalans

Inzet voor financieel draagvlak: drie online bijeenkomsten

Dit was de eerste in een reeks van drie avonden over geldwerving. “Soms wordt wel gezegd: na de pandemie, wat blijft er dan over?” In zijn homilie bij de chrismamis op 31 maart draaide bisschop Van den Hende die vraag om. De bisschop riep op om ons eigen geloof en engagement levend te houden. Opdat het ook anderen mag bewegen en bemoedigen om na coronatijd niet te zeggen “het is klaar”, maar juist “opnieuw met de Heer een stap te zetten in de goede richting.”

In een korte reeks van drie online bijeenkomsten worden deze woorden van de bisschop vertaald naar de inzet voor de financiële basis onder de parochies nu en in de toekomst. De bijeenkomsten worden gehouden als Teams-vergadering. Deelnemen kan aan de hele reeks. De avonden kunnen ook los van elkaar worden gevolgd.

Meld u zich aan voor deze bijeenkomsten via economaat@bisdomrotterdam.nl. U ontvangt op de dag van de bijeenkomst de link om deel te nemen.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven