De Bijbel thuis lezen

De Bijbel thuis lezen

De Bijbel vertelt hoe God zich aan mensen in de geschiedenis heeft geopenbaard. De Bijbel beschrijft hoe God toen een beroep op hen heeft gedaan en hoe zij met Hem op weg zijn gegaan. Maar de Bijbel vertelt dit, opdat je ook vandaag zou weten wie God voor jou is en wat Hij vandaag van jou vraagt in de gemeenschap van de gelovigen.

Het gaat dus om een wisselwerking tussen God, zoals je Hem in de Bijbel aan het werk ziet, en God zoals Hij werkzaam is in je eigen leven en in de Kerk en wereld van vandaag. God is ook vandaag met je begaan, spreekt je aan en doet een beroep op je.

Geloof en leven

Door de Bijbel te lezen, voor te lezen en er met elkaar over te spreken, komen woorden tot leven. Kijk vanuit wat je leest in de Bijbel naar je eigen leven om te zien hoe God daar aanwezig is en werkt. En ook andersom: verbind je leven telkens weer met de Bijbel en de gemeenschap van gelovigen (de Kerk). In het optreden van Jezus kun je ontdekken welke houding je vandaag als christen kunt aannemen in een soortgelijke situatie. In zijn houding wordt duidelijk wat leven vanuit God in deze wereld betekent.

Lezen in de Bijbel wordt vruchtbaar als het je tot groter geloof brengt en inspireert tot een nieuwe manier van leven. Iedere goede stap brengt je dichter bij jezelf, dichter bij anderen, dichter bij God.

Biddend de Bijbel lezen

Er zijn verschillende manieren waarop je biddend de Bijbel kunt lezen. De Katholieke Bijbel Stichting (KBS) raadt het volgende aan:

1. Wees je bewust van Wie er is
Concentreert je nog voor je de Bijbel opent op wat je gaat doen. Breng je te binnen dat de woorden die je gaat horen weliswaar door mensen zijn geschreven, maar dat God zelf erin aan het woord komt. Met de Bijbel in de hand ben je niet alleen. Begin daarom bijvoorbeeld met een gebed.

Heilige Geest, open mijn hart.
Geef mij een heldere geest en een ontvankelijk hart
voor het woord in de Schrift.
Leer mij de wil van God te verstaan.
Help mij te beantwoorden aan uw verwachting.
En laat Christus meer en meer in mij groeien,
zodat ik toeneem in wijsheid en inzicht, beleid en kennis
en meer en meer beeld en gelijkenis van God word.
Amen.

2. Kies het (evangelie)verhaal

Probeer een afgerond gedeelte te lezen in plaats van losse zinnen. Elke tekst heeft een context. Lees ook niet een te groot stuk. De opschriften boven de gedeelten kunnen je helpen.

3. Lees langzaam

Je kunt in stilte lezen of hardop, alleen of met anderen. Lees de (evangelie)tekst langzaam en aandachtig. Herlees hem eventueel een keer. Zorg dat je vertrouwd raakt met een tekst.

4. Stel je in gedachten het verhaal voor

Als je een tekst leest, maak je je daarvan een voorstelling als een soort inwendige film. Doe dat ook als je de Bijbel leest. Zie, hoor en voel als het ware de mensen, de plaatsen en gebeurtenissen, ga erbij staan.

5. Waar en wanneer?

Om de betekenis van een tekst goed te vatten, kan het nuttig zijn de concrete omstandigheden na te gaan. Bijvoorbeeld: waar en wanneer situeert zich deze tekst in het leven van Jezus?

6. Niets is toevallig

In de evangelies is niets aan het toeval overgelaten: ruimte, tijd, gebeurtenissen en personen zijn zorgvuldig geordend. Blijf dicht bij de tekst. Lees zorgvuldig wat er gebeurt, wie een rol vervullen (mensen, dieren, dingen) en welke woorden je opvallen.

Bid tot slot, bijvoorbeeld:

Hemelse Vader, ik dank U voor uw woord dat zin geeft aan mijn leven.
Maak mij bereid om overal te gaan waar uw woord mij zendt,
ook als het risico’s meebrengt of op onverschilligheid stuit.
Ik bid door Jezus Christus, die uw Zoon is en onze Heer.
Amen.

Tip

Tip: Schrijf de zin op die je in een tekst opvalt. Is het een zin die een vraag bij je oproept, zoek er dan meer informatie over op, of ga erover in gesprek. Is het een zin die je positief raakt, bewaar hem dan zorgvuldig, in je hart.

Tip: Op rkbijbel.nl vind je elke dag een nieuwe bijbeltekst met een gebed.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven