Bijbelverwijzingen

De boeken van de Bijbel

De boeken van de Bijbel zijn geschreven of definitief gemaakt in bijna 1000 jaar tussen de 8e eeuw voor Christus tot rond het einde van de 1e eeuw na Christus. De Bijbel is dus een verzameling boeken. De naam zelf zegt dat al. Het woord Bijbel komt van het Griekse woord βιβλία, biblia, wat ‘boekjes’ betekent.

De Bijbel wordt ook wel genoemd ‘de Heilige Schrift’ of ‘het Woord van God’. God gaat vanaf de moederschoot een dialoog aan met ieder van ons. In die dialoog speelt de Bijbel een belangrijke rol. De Bijbel is het Woord van God met teksten die zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. En diezelfde Heilige Geest werkt in ons als we lezen of luisteren. Hij zorgt ervoor dat bepaalde woorden opvallen, een nieuwe betekenis krijgen, actueel worden, ons hart raken en een antwoord geven.

Het Woord van God is niet alleen de Bijbel, maar vooral ook de persoon van Jezus Christus, het vleesgeworden Woord van God. De Schriften gaan over Hem, legt Hij de Emmausgangers uit (Lucas 24, 27) en plotseling begrijpen ze het en herkennen Hem. Hun ogen gaan open.

Bijbelverwijzingen

Verwijzingen naar bijbelteksten worden vaak afgekort. Dan staat er bijvoorbeeld: Joh. 1, 14. De afkorting verwijst naar het bijbelboek (in dit geval het evangelie volgens Johannes), naar het hoofdstuk en het vers. Elk hoofdstuk in de Bijbel heeft namelijk genummerde verzen.

In Johannes 1, 14 lees je: “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.”

In het misboekje van de eucharistieviering worden de bijbelverwijzingen opgenomen bij de teksten van de lezingen van die zondag.

Als er een streepje in de verwijzing staat, zoals Joh. 1, 32-34, worden de verzen 32 tot en met 34 bedoeld.

Als er punt in de verwijzing staat, zoals Joh. 1, 32.34, wordt vers 32 en vers 34 bedoeld.

Streepjes en punten kunnen ook in combinatie voorkomen, en dan ziet het er soms wat ingewikkeld uit. Bijvoorbeeld: Joh. 1, 1-5.9-14.

Verschillende bijbels

Er zijn bijbels verkrijgbaar in allerlei soorten en maten. Er zijn bijbels die rekening houden met de lezersgroep, zoals kinderbijbels en jongerenbijbels (de YouCat bijbel bijvoorbeeld). Er zijn ook bijbels voor speciale gelegenheden, zoals huwelijksbijbels.

En dan zijn er verschillende vertalingen. In de Katholieke Kerk wordt in de liturgie gebruik gemaakt van de Willibrordvertaling uit 1975. Daarna is ook de Willibrordvertaling 1995 verschenen.

Een katholieke bijbel heeft iets meer boeken dan een protestantse uitgave, omdat naast de bijbelboeken in de Hebreeuwse taal ook een aantal geschriften tot het Oude Testament wordt gerekend die ons in het Grieks zijn overgeleverd. Zo telt het Oude Testament 46 boeken. De boeken die wel in de katholieke maar niet in de protestantse canon zijn opgenomen, worden ‘deuterocanonieke boeken’ genoemd.

De Bijbel online

Op rkbijbel.nl vind je de hele Bijbel online. Het is de tekst van de Willibrordvertaling ’75. Daarmee zijn het dezelfde teksten als die je hoort als je op zondag of doordeweekse dagen een katholieke (eucharistie)viering bezoekt.

Deze website heeft dagelijks een bijbellezing met een gebed voor die dag.

Ook in het getijdengebed worden veel bijbelteksten gebeden. De Getijdengebed app is te vinden in de App Store en op Google play.

Waar of niet waar?

De Bijbel bevat teksten over God, mens en wereld, en hun waarheid is veel dieper dan zuiver historische waarheid. Natuurwetenschappelijk kunnen de wereld en het heelal toch niet in zeven dagen zijn ontstaan (Genesis 1), is vaak de kritiek op de Bijbel. Maar het verhaal van Genesis gaat niet over hoe, maar over waarom en door Wie de wereld is ontstaan. Het gaat over oorsprong en zin van het leven op aarde. De verhalen over Jezus’ wonderdaden zijn geloofsuitspraken over zijn zending als Zoon van God en Redder van de wereld en willen ons aanzetten om in Hem te geloven.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven