Hier leest u wanneer en hoe u een aanvraag kunt indienen voor uw project

Het bestuur van de DCI vergadert in beginsel vijfmaal per jaar. Houd voor uw aanvraag rekening met een behandeltermijn van 2 tot 3 maanden.

Aanvragen te behandelen in 2024 kunnen worden ingediend vóór:

 • 30 januari 2024 (vergadering 27 februari 2024)
 • 26 maart 2024 (vergadering 23 april 2024)
 • 21 mei 2024 (vergadering 18 juni 2024)
 • 27 augustus 2024 (vergadering 24 september 2024)
 • 19 november 2024 (vergadering 17 december 2024)

Lees ook over de kenmerken waar uw project of activiteit aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning.

Waaraan moet mijn aanvraag voldoen?

Een aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij de DCI Bisdom Rotterdam, Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam of per mail via dci@bisdomrotterdam.nl

In deze aanvraag staan in ieder geval:

 1. Een korte beschrijving van de aanvragende organisatie of werkgroep, met daarbij de relatie met parochie(s) of instellingen voor categoriaal pastoraat in de omgeving.
 2. Een duidelijke beschrijving van het project of de activiteit, waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd. Denk daarbij aan de beginsituatie (wat is er nu), het einddoel of de resultaatomschrijving (wat wil men bereiken) en een plan van aanpak (hoe wil men dat doel bereiken).
 3. De tijdsduur van het project of de activiteit.
 4. Een globale begroting van het project of de activiteit met eventuele bijdragen uit andere bronnen. Is voor financiering ook een beroep gedaan op Parochiële Caritasinstellingen (PCI-en) in de omgeving en zo ja, hoeveel dragen zij bij?
 5. Het rekeningnummer (en juiste tenaamstelling) waarnaar de financiële bijdrage kan worden overgemaakt.

Bij de aanvraag wordt een recent financieel jaarverslag meegestuurd, indien beschikbaar.

Hoe verloopt de procedure?

Als een aanvraag wordt ingediend bij het bestuur van de DCI controleert de medewerker caritas of deze volledig is en vraagt zo nodig aanvullende informatie. De medewerker caritas bevestigt schriftelijk de ontvangst onder vermelding van de datum van de bestuursvergadering waarin de aanvraag wordt behandeld.

De medewerker Caritas beoordeelt of de PCI-en in de directe omgeving om advies gevraagd worden.

Het gaat daarbij om vragen als:

 • Zijn de PCI-en bekend met het initiatief?
 • Hoe beoordelen zij het initiatief?
 • Geven zij al steun aan het project?
 • Welke steun zouden zij of de parochie zelf kunnen geven?

Als het antwoord van de PCI-en binnen is, legt de medewerker de aanvraag aan het bestuur van de DCI voor. Het bestuur besluit over de toekenning. Het bestuur houdt de vrijheid om aanvragen te honoreren, ook als de PCI-en onbekend zijn met het initiatief of er afwijzend tegenover staan.

Het bestuur laat het besluit over toekenning schriftelijk aan de aanvrager weten. Na afloop van de activiteit of het project, waaraan de DCI een financiële bijdrage heeft toegekend, rapporteert de aanvrager binnen 4 maanden over het verloop ervan en over de besteding van de gelden. Indien deze rapportage niet overlegd wordt dan wel niet goedgekeurd wordt door de DCI kan de toekenning komen te vervallen. Dit ter beoordeling door de DCI.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven