Het Steunfonds van de DCI helpt PCI-en helpen


PCI-en van het bisdom Rotterdam die door gebrek aan financiële middelen geen hulp kunnen bieden aan individuen of gezinnen, kunnen en beroep doen op het Steunfonds DCI. Dit fonds is ontstaan door een schenking in juni 2012 door de Regionale Caritas Instelling Rijnmond (€ 60.000 voor hulpbehoevenden in het bisdom Rotterdam).

In 2017 zijn uit het steunfonds schenkingen gedaan aan:

  • PCI van de Parochie De Vier Evangelisten, Den Haag € 1.813

In 2016 zijn uit het steunfonds schenkingen gedaan aan:

  • PCI van de parochie H. Theresia van Avila, Drechtsteden € 2.500